Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Úbrež v novinách

Najviac zmienok o obci Úbrež je v súvislosti s konaním trhov. V časopise Obzor z roku 1885 je štyrikrát zmienka o Úbreži. Dobytčí trh sa tu konal štyrikrát, 18. marca, 22. apríla, 24. júna a 28. októbra 1885:

Zemplén z 18. augusta 1889 píše (preklad z maďarčiny):

Zástupca Užhorodskej župy oznámil obyvateľstvu župy, že pre stále sa rozširujúcu chorobu slintavky sa zakazujú trhy zvierat v obciach Szerednye , Csap, Veľké Kapušany, Sobrance, Úbrež, Veľkyj Bereznyj, včetne trhov ošípaných, ktoré sa konali každú stredu v Užhorode, s výnimkou predaja koní.

V denníku Presburger Zeitung, zo stredy 30. marca 1898, je na strane 4 v rubrike Denné správy zblízka i zďaleka táto správa:
VEĽKÝ POŽIAR
Ako hlásili z Užhorodu, v nedeľu v obci Úbrež vypukol obrovský požiar, ktorý zničil 90 budov. Kostol je úplne zhorený. Pri záchranných prácach zahynuli dvaja muži.

Heti szemle z 1. apríla 1914 píše (preklad z maďarčiny):

17. marca ničil v obci Úbrež veľký požiar Rímsko-katolícku školu aj s vedľajšími budovami. Škola úplne zhorela, oheň sa rozšíril, zhoreli aj hospodárske budovy všetkých medzi latinskou a grécko katolíckou farnosťou. Škody presahujú 30 000 korún, z čoho poisťovňa uhradí len zlomok.

V týždenníku Naša zastava, vydávanom v Prešove v šarišskom nárečí, z 8. decembra 1918 je táto správa:

V denníku Slovenský východ z 24. apríla 1920 je na kandidátke volieb do Senátu náš občan Ján Antonič:

V týždenníku Slovenská vlasť zo 6. mája 1921 sa spomína Úbrež v súvislosti so zhromaždením  Slovenskej roľníckej jednoty:

V úradnom časopise Zemplínskej župy "ZEMPLIN" z 20. mája 1921 je uvedené rozdelenie župy na okresy a notariáty, je tam aj notariát Úbrež:

V úradnom časopise Zemplínskej župy "ZEMPLIN" z 10.6.1921 je licitačný oznam úbrežského notára:

  

V Slovenskom denníku zo 4. júna 1921 píše poslanec Kornel Stodola v článku Pod Vihorlatom (Z našich ľudových zhromaždení na Slov. Východe):

V týždenníku Legionár zo 6. februára 1922 je v zozname nových držiteľov licencií náš občan Michal Cuprík:

V Slovenskom denníku zo 14.decembra 1923 sa v článku Parcelácia veľkostatkov spomína aj naša obec:

V Slovenskom denníku zo 4. júla 1925 je rozsiahly článok s názvom V Zemplíne, v ktorom sa píše aj o našej obci:

V týždenníku Slovenská pravda zo 16. mája 1926 je zmienka o nákupe koní vojenskou správou na námestí v Úbreži:

V Slovenskom denníku z 5. júna 1926 sa píše o zvolení Juraja Drotára z Úbreže do Košického župného zastupiteľstva.

V Slovenskom denníku z 21. decembra 1926 je vypísaný konkurz na kantora - učiteľa pre RK šškolu v Úbreži.

V roku 1927 vydala Česká akadémia vied preklad zborníka Fr. Pestyho - Zoznam osád v Uhorsku z r. 1864-65, ako prameň historických údajov o slovenských a karpatoruských osadách. Píše sa tam aj o Úbreži:

V časopise Hronské noviny zo 16. novembra 1928 je na zozname kandidátov do Zemského zastupiteľstva náš občan Ján Antonič:

V Slovenskom denníku z 3. júla 1929 sa píše o zlatej svadbe Juraja Antoniča, predsedu Republikánskej strany v Úbreži.

V Slovenskom denníku z 23. októbra 1929 sa píše o kandidatúra Hvižďaka z Úbreže do senátu.

V týždenníku Slovenská krajina zo 4. marca 1931 sa píše o požiari v Úbreži.

V týždenníku Slovenská pravda z 9. augusta 1931 na strane 5 v rubrike Zvesti je správa o veľkom požiari v Úbreži:

Pragai magyar hirlap z 24. júna 1934 píšu (preklad z maďarčiny):

V Sobraneckom okrese, obzvlášť v obciach Úbrež a Tibava, pôsobí veľké škody prasačí mor, ktorý bol dovlečený zo susedného michalovského okresu. Úrady sa dozvedeli o epidémii  neskoro, napr. v obci Úbrež vtedy už uhynulo 40 zvierat a ochorelo ďalších 20. V susedných obciach boli taktiež veľké straty, v michalovskom okrese bol v niektorých obciach úhyn celkového stavu ošípaných.

V týždenníku Slovenská pravda z 12. augusta 1934 je článok o tom, ako úbrežskí mládenci zbili policajného strážmajstra:

Posledné zmienky o trhu v Úbreži sú v týždenníku Podtatranský kraj z roku 1935. Trh sa konal v Úbreži trikrát, 13. marca, 24. júna a 1. novembra 1935:

V Slovenskom denníku zo 17.5.1935 v článku Humor vo volebnej agitácii sa píše:

V týždenníku Podtatranský kraj z 9. augusta 1935 sa píše o dožinkoch v Úbreži:

V Slovenskom denníku z 25. decembra 1935 je vypísaný konkurz na učiteľa GK ľudovej školy v Úbreži.

V týždenníku Slovenská obrana z 2. júla 1937, ktorý vychádzal v USA, je inzerát o predaji domu v Úbreži:

Pragai magyar hirlap z 10. apríla 1938 píše (preklad z maďarčiny):

V obci Úbrež Andrej Timko, 20 ročný mládenec, stojaci pred nástupom na vojenčinu pred odvedením pýtal od svojej matky-vdovy peniaze na krčmu. Keď mu ich matka odmietla dať, tak v zúfalstve zašiel do stodoly a s revolverom sa strelil do srdca. Na mieste zomrel.

V Slovenskom denníku z 12. júna 1938 je informácia o návšteve senátora Stodolu v Úbreži.

V denníku Slovák z 12.5.1939 sa píše o zriadení autobusovej linky Úbrež - Prešov:

V americkom týždenníku Slovenská obrana z 26. mája 1939 je list Andreja Andasha redakcii, v ktorom spomína aj Úbrež:

V denníku Slovák sa v seráli článkov  o tzv. malej vojne s Maďarmi po vzniku Slovenského štátu od 18. júla do 10. septembra 1939 spomína Úbrež viackrát:

V denníku Slovák z 22. júla 1939 je článok o požiari v Úbreži:

V denníku Slovák z 1. augusta 1939 sa píše o hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom, prechádzajúcich úbrežským chotárom:

V denníku Slovák z 22. októbra 1939 je článok o rodinnom konflikte v Úbreži:

V denníku Slovák z 13. mája 1941 sa píše o úverovom družstve v Úbreži:

V týždenníku Gardista z 24. januára 1942 je Úbrež v zozname obcí, ktoré prispeli do zbierky pre frontových vojakov:

V týždenníku Gardista z 21.apríla 1942 je v rubrike Historický kalendár spomenutá streľba maďarských kanónov na Úbrež v roku 1939:

V týždenníku Slovák zo 7. októbra 1942 sú spomenuté volejbalové preteky v Úbreži, organizované Hlinkovou mládežou:


O týchto volejbalových pretekoch sa píše aj v týždenníku Gardista z 9. októbra 1942:

V týždenníku Slovák zo 14. novembra 1943 sa píše o zmenách v potravnom družstve v Úbreži:

V denníku Národná obroda z 2. októbra 1946 sa píše o potrebe zakúpiť prístroj na školofilm:

V denníku Národná obroda z 31. decembra 1946 sa píše, že v rámci dvojročnice je potrebné postaviť cestu z Jovsy do Úbreže:

V denníku Pravda z 30. mája 1948 sa v článku 31 nových školských opatrovní (škôlok) spomína aj naša obec:

V denníku Práca z 19.11.1948 v článku Budovateľský elán okresu Sobrance sú 2 zmienky o Úbreži: