Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
45/2022 oprava pomníkov na cintoríne Odb.: Gejza Holub
Dod.: Obec Úbrež
550 €
ID/010/2022 poskytnutie dotácie na projekt "Revitalizácia parku a jeho okolia" Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
42/2022 dotácia z rozpočtu obce na prevádzku Klubu dôchodcov Odb.: Klub dôchodcov Úbrež, v.z. Dušan Andrus
Dod.: Obec Úbrež
500 €
77/002/21 navýšenie limitu úveru o 100 000 Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
100 000 €
41/2022 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Úbrež
Dod.: Obec Úbrež
1 500 €
40/2022 Práce naviac k projektu "Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež" Odb.: Obec Úbrež
Dod.: TAMALEX s.r.o.
88 187.45 €
39/2022 palivová karta MOL Group GOLD Odb.: Obec Úbrež
Dod.: SLOVNAFT, a.s.
0 €
38/2022 prevod vlastníckeho práva pozemku KN-C 431/2, k. ú. Úbrež do vlastníctva Obce Úbrež Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Anna Rudová
2 652.50 €
37/2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Úbrež
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
0 €
36/2022 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Úbrež
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
876.09 €
34/2022 úprava záclon v Dome kultúry Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Jarmila Varmeďová
200 €
33/2022 Dodatok č.2 k Zmluve č.2019_MPC_NP_PoP_MŠ_039 Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
162/142/2022 Darovacia zmluva č. 162/142/2022 Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
31/2022 Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti - Obecný úrad Úbrež" Odb.: Obec Úbrež
Dod.: StaMi - a s.r.o.
321 920.56 €
- Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0 €
č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BUC8 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KZP-PO4-SC431-2021-68/BUC8 zo dňa 21.04.2022 Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
8093244833 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov Odb.: Obec Úbrež
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
1 569.68 €
22/42/054/353 Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
6 812.28 €
133/142/2022 Darovanie hnuteľného majetku štátu v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Odb.: Obec Úbrež
Dod.: Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
25/2022 Ukončenie zmluvy o dielo Odb.: Obec Úbrež
Dod.: StaMi - a s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk