Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pravoslávna farnosť

Prítomnosť pravoslávnej cirkvi v 16. – 17. storočí by sa dala predpokladať príchodom rusínskeho obyvateľstva. Napriek skromným písomnostiam dá sa jasne dokázať život a prítomnosť pravoslávnej cirkvi v obci ešte pred 18.storočím.

V roku 1952 eparchiálny biskup Alexander v Michalovciach, posiela do Úbreža duchovného Ivana Svaljavčíka. Tento duchovný spísal krátku kroniku, kde podotkol, že „veriaci svoj obrad a vieru milujú a skoro všetci naplňujú boží chrám“.

V roku 1962 prichádza otec Ján Mantič, ktorý v obci pôsobil viac ako 40 rokov. Počas jeho pôsobenia prišlo i k najdramatickejším udalostiam. 19.3.1993 bol štátnou mocou odobratý od pravoslávnych veriacich chrám. Po tejto udalosti veriaci slúžili na fare, odkiaľ museli po čase odísť do náhradných priestorov. Tieto priestory poskytla rodina Olejníkových a Hromjakových.

V roku 1995 nastal prelom. Kúpil sa pozemok a 19.4.1995 sa začala výstavba chrámu a farskej budovy. V nedeľu 21. septembra 1997 bol posvätený nový pravoslávny chrám, zasvätili ho Svätému Duchu. Posvätil ho Preosvietený Ján, biskup michalovský za asistencie 12 duchovných, diakona, bohoslovcov a veriacich z okolia. K veriacim sa prihovoril biskup michalovský. Vyznamenal tunajšieho duchovného, okresného arcidekana Jána Mantiča právom nosenia zlatého kríža s ozdobami. Ján Mantič sa poďakoval za pomoc pri výstavbe chrámu veriacim, dobrodincom a sponzorom. . 

Od 1.9.2002 je správcom cirkevnej obce Úbrež a filiálnej obce Hnojné Mgr. Marián Čičvák, rodák zo Stakčína. Pod jeho vedením bola dokončená fara, do ktorej sa nasťahoval v roku 2004. Úprava nádvoria chrámu a fary bola ukončená v roku 2009. 


Rekonštrukcia strechy chrámu

V čase pekného babieho leta v októbri 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia strechy pravoslavného chrámu a fary. Pôvodná lepenková krytina strechy bola prekrytá plechovou.


Prvé sväté prijímanie

14. júla 2020 sa uskutočnilo v našom chráme 1. sväté prijímaniePosvätenie nového kríža na cintoríne

14. septembra.2021 sa na sviatok vozdviženije čestnaho i životvorjaščaho kresta konalo na miestnom cintoríne posvätenie pravoslavného kríža. Poďakovanie patrí p. Kobanovi za zhotovenie kríža a ostatným, ktorí prišli kríž osadiť.


Farári úbrežskej farnosti:

1952 - 1962 Ján Svaljavčík

1962 - 2002 Ján Mantič

2002 - Marián Čičvák