Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Poľovnícke združenie Rika Úbrež

Október 2019

Dňa 13.10.2019 sa v areáli Sobraneckých kúpeľov uskutočnil Deň Sv. Huberta v lesoparku Sobraneckých kúpeľov. Naši členovia sa zúčastnili súťaže o najlepší jagerek, o najkrajší poľovnícky klobúk a zasúťažili si aj v hode flintou do žita. V súťaži o najkrajšieho poľovného psa naše združenie reprezentoval MUDr. Ján Gunč. Celý tento sviatočný deň sa niesol v duchu dobrej nálady, priateľstva a chutného gulašu, ktorý pripravili členovia nášho PZ.


Júl, august, september  2019

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala o výskyte AMO u drobnochovateľov v okrese Trebišov v obci Strážne blízkosti hraníc s Maďarskom. Na základe pozitívneho nálezu AMO u diviačej zveri v infikovanej oblasti boli vydané opatrenia ŠVPS SR na zamedzenie šírenia AMO. V rámci týchto opatrení, keďže sa združenie nachádza vo vysokorizikovej oblasti, bol nášmu PZ dodaný chladiarenský box, do ktorého je povinnosť uložiť každého uloveného diviaka spolu s vývrhom do doby, kým neobdržime negatívny výsledok laboratórneho vyšetrenia, ďalej bol nariadený intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie, intenzívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri, sanácia uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri musia byť neškodne odstránené podľa rozhodnutia RVPS Michalovce alebo likvidáciou v spracovateľskom podniku ( kafilérii). Chladiarenský box bol uložený u poľovného hospodára PZ Rika MVDr. Jozefa Antoniča. Ďalším opatrením zo strany RVPS Michalovce na zamedzenie šírenia AMO bolo vyhotovenie kafilernej jamy, ktoré bolo zrealizované na spoločnej brigáde členov PZ v mesiaci september.


Máj 2019

Konalo sa zasadnutie členskej schôdze v salóniku nášho PZ s príhovorom poľovného hospodára MVDr. Jozefa Antoniča k mesiacu poľovníctva a následne boli odovzdané povolenky na odlov srncov. Po schôdzi sa zrealizovala brigáda na ktorej boli vystavané zásypce pre drobnú zver . Na tejto členskej schôdzi boli navrhnutý na reprezentáciu nášho PZ na okresné majstrovstva v streľbe na strelnici v Ruskovciach 4 členovia PZ: Ján Skyba, Peter Hric, Ján Maxim ml. a Dušan Zajac. Medailové umiestnenie vybojoval Ján Skyba, ktorý obsadil 3 miesto v streľbe z guľovej zbrane na terč v 3 disciplínach.


Zima 2018-2019

Poľovníci PZ Rika zaobstarali 5 ton kukurice, ktoré v období núdze vyviezli do revíru v pravidelných 2 týždňových intervaloch. Zakrmovanie sa vykonávalo v skupinách od novembra až do polovice marca.

Tejto zimy napadlo dostatok snehu, čo v danom prípade komplikovalo poľovníkom rozvoz krmiva do revíru.

Výročná členská schôdza 2019 sa konala 10.02.2019. Na tejto členskej schôdzi bol prijatý za riadneho člena PZ Rika Ing. Dušan Zajac a za kandidáta na členstvo v PZ bol prijatý Mgr. Ján Maxim. Úspešnému kandidátovi a novému členovi gratulujeme a želáme veľa poľovníckych zážitkov a úspechov. LOVU ZDAR !


December 2018

V mesiaci december sa konali 3 spoločné poľovačky na bažanta kohúta a poľovníctvu škodlivú zver a to srstnatú i pernatú. Lesným úradom bol schválený odlov 30 ks bažanta kohúta, pričom tento počet ulovených kusov sme na 3 spoločných poľovačkách konaných 1, 15 a 29 decembra splnili a to len vďaka tomu, že v predchádzajúcich rokoch sa revír zazveroval a kládol sa dôraz na pravidelné prikrmovanie drobnej zveri a intenzívne tlmenie škodnej srstnatej zveri.


September 2018

V mesiaci september bola zorganizovaná spoločná brigáda členov PZ Rika, pri ktorej boli opravené a postavené nové zásypce pre drobnú zver, slúžiace na prikrmovanie zveri v období núdze. Taktiež boli v revíri vyčistené priechody a prieseky ku kŕmnym zariadeniam.


August 2018

Naše PZ má na pamäti starostlivosť o zver aj tohto leta, po piatich rokoch (v r. 2013 bolo rovnako extrémne teplo). Poľovníci opätovne zabezpečili (kúpili) vodu od VVS KE do revíru, do vyhĺbených napájadiel. Samozrejme voda „uhasí smäd“ všetkým živočíchom v okolitej prírode. 

Pri dovoze vody z VVS -Sobrance pomáhal „dovozca“ Radoslav Dzvoník z Ruskoviec.


Vydra riečna v Úbreži

Čoraz častejší výskyt vydry riečnej (lutra lutra) v regióne pod Vihorlatom potvrdilo aj usmrtenie autom tohto riečneho predátora na hlavnej ceste v našej obci. Jedná sa pravdepodobne o úhyn pri migrácii dravca medzi neďalekou riečkou Okna, kde sa vyskytuje už roky a zvernicou Karna. Vydra je v našich tokoch už pomerne častým živočíchom. Živí sa najmä rybami, ale aj rôznymi inými obyvateľmi tokov. Žije skrytým spôsobom života a je zákonom chránená. Pokuta za jej zámerné usmrtenie je podľa vyhlášky až 1400 eur.


Jún 2018  V júni, mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, oslavujú meniny Jánovia (24.06.). Naše združenie je na toto meno bohaté. Jánov máme ôsmich a tak naši oslávenci pripravili posedenie v prírode - priamo v revíri. Samozrejmou súčasťou osláv bol chutný guľáš, steak aj s patričnými prípitkami. Spestrením programu bola streľba z luku a gumipušky na terč, súťaž v pití vody(-ky) bez pomoci rúk a iné pôsobivovtipné akcie, ktoré chirurgicky presne režíroval MUDr. Janko Duda.

Mudr. Janko Duda s chirurgickou precíznosťou pripravil steak.

V pozore stojaci Janko Marcin so synátorom Jankom, budúcim poľovníkom

Hlavný stavebný dozor výstavby kaplnky sv. Huberta pred obecným úradom Dpt. Janko Varga

Najlepší pič bez pomoci rúk bol Janko Maxim, vpravo, ktorý vo finále porazil predsedu Ing. Janka Žoffčáka

Janko Beňo prišiel patrične vyzbrojený fľašami

Guľášmajstri, v strede s vedúcim Jankom Skybom, po stranách s bodygardmi

Pohoda pri absolvovaní základného prípitku. Druhý vpravo, tešiaci sa z neho MUDr. Janko Gunč, za ním „vykukuje“ Janko Maxim, vľavo, natešený zo všetkých, predseda Ing. Janko Žoffčák

Dôkazom, že celá pohodová akcia prebehla bez rušenia okolitej prírody, bola neďaleká prítomnosť pasúcej sa srnčej zveri. Dokonca sa objavil na prieseku aj Zajac (Dušan Ing.).


PZ Rika v histórii

Rok 1999 - Zimná idylka pri spoločnej poľovačke, ktorú viedli predseda JUDr. Gavroň a poľ. hospodár MVDr. Antonič

.

Rok 1998 - Pri spoločnej poľovačke asistovali aj štvornohí pomocníciRok 1998 - Spoločná poľovačka. V čele výradu tajomník Ing. Maľar a poľ. hospodár MVDr. Antonič.


Rok 1998 - Poľovačka v Rike za účasti hostí z Medzeva 09.12.1995 - Poľovnícki hostia s Ing. Maľarom a Ing. Plutkom (v strede), členmi PZ Rika
V zime 2017/2018 poľovníci PZ Rika opäť nezaháľali a pri zakrmovaní bažantov vyviezli do revíru 4t kukurice a 1t pšenice. Zakrmovanie sa robilo po skupinách, 2x do mesiaca, od novembra až do polovice marca. Tohtoročná zima bola mierna v marci ale párkrát s mínusmi okolo -10°C a napadol aj sneh.


Výročná členská schôdza 2018 sa konala 4. februára. Na tejto VČS za kandidáta na členstvo v PZ bol prijatý Dušan Zajac z Úbreže.
Z dvoch kandidátov (Argaláš – Antonič) bol zvolený MVDr. Jozef Antonič, ktorý sa po schválení Lesným úradom ujal funkcie.
Jedným z dôležitých bodov jednania bola aj doplňujúca voľba poľovného hospodára z VČS 2017.Spoločné poľovačky na bažanty boli zo strany veterinárov (RVPS-MI) pre hrozbu šírenia AMO (africký mor ošípaných) zakázané. Táto choroba bola zistená v okolitých štátoch – Ukrajina, Poľsko, Česká republika, Pobaltské štáty.
Najusilovnejší pri love líšok bol Ján Skyba, ulovil rovných 20 líšok. Je to veľkým príspevkom k ochrane malej zveri – zajac, bažant.


Na „historickej“ fotke v popredí Ján Skyba pri diviačej obore v Hlivištiach (r.1996)

 Raritou bolo aj ulovenie psíka medvedíkovitého, ktoré sa podarilo Pavlovi Popovičovi.

Odlov zveri bol nasledovný:
 27 ks líšok
 10 ks diviačej zveri
 3 ks jelenej zveri, odlov povolený Lesným úradom pri príležitosti oslavy 680. výročia obce Úbrež
 19 ks srnčia zver – srnce 11, srny 4, srnčatá 4Jarné zazverovanie bažantmi v r.2017 sa na návrh predsedu Ing. J. Žoffčáka neuskutočnilo.

Vo februári sa konala výročná členská schôdza. Na nej sa okrem iného uskutočnili aj voľby výboru (konajú sa každých 5 rokov). Z viacerých kandidátov uspeli:
 Pavol Popovič (Ruskovce) - člen
 MUDr. Bibiana Kormanová (Michalovce) - člen
 Ing. Milan Zuza (Úbrežan bývajúci v Košiciach) – predseda
Kontrolná komisia:
 Ing. Pavol Argaláš – zostáva poľovným hospodárom do nasledujúcej VČS, nakoľko sa nerozhodlo medzi 2 kandidátmi (Argalášom a Antoničom).
 finančný hospodár MUDr. Ján Gunč (z Kusína)
 tajomník MUDr. Ján Duda (Úbrežan bývajúci v Michalovciach)
 podpredseda Ján Skyba z Úbreže
 predseda Ing. Ján Žoffčák z Vinného – (nahradil J. Vargu)


Volebný rok 2017

PZ Rika má k 1.1.2017 22 členov:
Ján Žoffčák Ing. Vinné ( pochádza z Jasenova)
Milan Zuza Ing. Košice ( rodák z Úbreže)
Ján Varga Úbrež
Miroslav Svoboda Ing. Michalovce ( pochádza z Úbreže)
Milan Svoboda Doc. Ing. Košice ( pochádza z Úbreže)
Ján Skyba Úbrež
Pavol Popovič Ruskovce
Jozef Melničák Úbrež
Ján Maxim Úbrež
Peter Masica Ing. Košice ( úbrežský chalupár)
Ján Marcin Košice ( pochádza zo Fekišoviec)
Bibiana Kormanová MUDr. Michalovce
Tibor Kolesár Mgr. Košice ( pochádza zo Zalužíc)
Peter Hric Michalovce
Juraj Hric MUDr. Michalovce ( pôvodom z Úbreže)
Ján Gunč MUDr. Kusín (pochádza z Jovsy)
Emil Frič Nižná Rybnica
Václav Dzvoník Michalovce ( pochádza z Ruskoviec)
Ján Duda MUDr. Michalovce ( bývalý Úbrežan)
Ján Beňo Úbrež
Pavol Argaláš Ing. Zalužice (pochádza z Úbreže)
Jozef Antonič MVDr. Úbrež


Apríl 2016

Poľovníci z úbrežského združenia Rika aj tejto jari vypúšťali bažanty na zveľadenie revíru. Zazverovali miesta s vhodným biotopom - remízky, zárasty s travinami.Samozrejme sú aj v letnom období zásypce naplnené zrnom, aby sa novovypustené bažanty ľahšie adaptovali. Minuloročné zazverovanie sa oplatilo, nakoľko bažanty boli dostatočne plaché, lietavé, schopné hradovať (nocovať) na stromoch a aj zahniezdili (pozn.: bažantom z umelých chovov tieto vlastnosti niekedy chýbajú), takže investícia nebola zbytočná. Samozrejme, v lokalitách so zazverovaním bol lov obmedzený až do zvýšenia stavov. August 2015

Poľovníci v týchto horúcich dňoch nezabúdajú na zver a vtáctvo v prírode. Počas tohtoročného extrémne dlho trvajúceho sucha doplňajú cisternami vodu do napájadiel v revíri. Pre zaujímavosť máme v revíri aj dve nevysýchajúce artézske studne.Marec 2015

Takto plánujú investovať financie do zazverovania revíru každoročne.
Poľovníci sa rozhodli nakúpiť bažanty z "umelých chovov" v Maďarsku a zo západného Slovenska. Do vhodných lokalít vypustili najmä sliepky, menej kohútov.
Stavy malej zveri (zajace, bažanty) klesajú hlavne z dôvodu veľkoplošného, intenzívneho hospodárenia na pôde a s tým spojenou nadmernou chemizáciou, ktorá likviduje živočišnú zložku potravy bažanta. Samozrejme, negatívne pôsobí aj tlak predátorov (diviak, líška) a premnožené pernaté dravce. 
Poľovníci z nášho PZ zveľaďujú svoj revír aj zazverovaním bažanťou zverou.V roku 2014 bola poľovníkmi postavená a tromi farármi (rim.kat, gr.kat., pravoslávny) vysvätená kaplnka sv. Huberta. Obraz namaľoval Ing. arch. Juraj Tkáčik zo Sobraniec, pôvodom z Úbreže.

Poľovnícke združenie RIKA so sídlom v Úbreži poľovne obhospodaruje, po obnovení zmlúv v roku 2014, poľovný revír o výmere 1689,6636 ha. Revír tvoria pozemky v katastroch týchto obcí: Úbrež, Ruskovce, Fekišovce, Nižná Rybnica a Veľké Revištia.

Starostlivosť o zver

PZ RIKA Úbrež v minulom roku (2014) obnovilo nájomné zmluvy na užívanie revíru na ďalších 10 rokov. Členovia o to intenzívnejšie pristupujú k plneniu povinností im z toho vyplyvajúcich. Zvýšiť nízke stavy bažantov chcú aj prostredníctvom intenzívnejšieho prikrmovania kvalitným krmivom, najmä v čase núdze. Napríklad len v januári vyviezli pod zásypce cca dve tony plnohodnotnej kukurice, o čo sa najviac pričiňujú dvaja Jankovia - Skyba a Beňo. Poľovníci začali s ozdravovaním populácie srnčej zveri podávaním liečiv proti strečkovitosti a iným vnútorným parazitom. (Strečkovitosť - závažné a časté ochorenie. Strečok - mucha do nosa nakladie larvy, resp. na srsť vajíčka, z ktorých sa vyvinú larvy. Tie parazitujú v nosohltane, resp. v podkoží. Ochorenie vedie aj k úhynom srnčej zveri.) Deň sv. Huberta v Sobranciach

V nedeľu 6.októbra 2013 sa Deň sv. Huberta uskutočnil už po tretikrát v lesoparku Sobraneckých kúpeľov. Zúčastnili sa ho aj členovia nášho poľovníckeho združenia RIKA.  V súťaži o najlepší jagerek sme obsadili 4. miesto. MVDr. Jozef Antonič a Ing. Ján Žoffčák z nášho združenia boli v hodnotiacej komisii o najkrajšieho poľovníckeho psa.


  Starostlivosť o zver v lete

Poľovníci sa aj v lete starajú o zver, čo si vyžaduje nie len prácu v revíri, ale aj priame finančné náklady. Pri tohtoročnom extrémnom suchu napĺňajú napájadlá pre zver dovozom vody cisternami. Napájadlá slúžia nie len poľovnej zveri, ale všetkým živočíchom v prírode.


Foto: Pracovník VVS Sobrance Milan Dzvoník pri vypúšťaní vody do napájadla.


Bobor v Úbreži

Bobor vodný, lat. Castor fiber je zákonom chránený vodný hlodavec, dosahujúci váhu dvadsať a viac kg. Živí sa rastlinnou potravou, konárikmi a kôrou stromov. Dožíva sa aj 20 rokov. Je charakteristický stavbou vodných hrádzi z konárov a stromov, ktoré postupným ohlodaním spúšťa a "hatí" vodný tok. V minulosti (cca pred 25 rokmi) bol u nás vyhubený. Migráciou z Poľska a Ukrajiny na naše územie sa začína objavovať čoraz častejšie. V našom revíri bol pozorovaný už pred piatimi rokmi. V súčasnosti je aktívny na viacerých miestach úbrežského chotára.

Rozlúčka s priateľom

25. januára 2013 navždy opustil naše rady vo veku 60 rokov priateľ Štefan Maxim. Bol predovšetkým zanieteným milovníkom prírody, počnúc rastlinami, až po živočíchy, vzorným poľovníkom, ktorý dokázal revíru viac dávať, ako brať. 18 rokov zodpovedne plnil funkciu finančného hospodára. Za aktívnu prácu ho Slovenský poľovnícky zväz odmenil bronzovou medailou „Za zásluhy o rozvoj poľovníctva“. Venoval sa aj mladým poľovníkom, ktorým odovzdával svoje skúsenosti a bol ochotný poskytnúť kedykoľvek dobrú radu. Aj počas dlhej ťažkej choroby, napriek ubúdaniu síl, sa aktívne zapájal do prikrmovania a starostlivosti o zver. Navždy sme v ňom stratili dobrého priateľa a človeka. 

                                                                       

                                                                                         Prikrmovanie zveri

Členovia PZ sa starajú o zver najmä v čase núdze. Počas tejto zimy s vysokou snehovou pokrývkou, keď najmä srnčia a malá zver trpí nedostatkom potravy, zvlášť.Poľovníci bilancovali

Členovia poľovníckeho združenia na februárovej výročnej členskej schôdzi hodnotili minulý rok 2011 na úseku poľovníctva. Čo sa týka lovu, najviac bolo ulovené piačej zveri ( 24 ks lanštiaky + piačatá), menej srnčej -10 ks, bažantov – 21 ks, vyše 25 líšok. Veľké škody na zveri nám robí doprava. Na cestách bolo usmrtených dopravnými prostriedkami 12 ks srnčej a 4 ks piačej zveri, malej zveri (bažant, zajac) odhadom 30 ks. Konštatovali sme, že stavy srnčej zveri naďalej rastú, piačej tiež. piaky spôsobujú značné škody na poľnohospodárskych kultúrach, ale „likvidujú“ aj malú a srnčiu zver (hniezda aj mláďatá).
Po výbornom guláši od predsedu, nasledovala pasovačka za lovca vlkov J. Skybu, ktorý mal to šťastie a ulovil statného vlka.
Na schôdzi sa volil nový výbor na ďalšie 5-ročné obdobie. Zostal skoro identický, až na poľovného hospodára MVDr. Jozefa Antoniča, ktorý sa vzdal funkcie, nahradil ho Ing. Pavol Argaláš. Do združenia boli prijatí: za riadneho člena MUDr. J. Hric a za kandidátov na členstvo MUDr. B. Kormanová, MUDr. J. Gunč, Ing. P. Masica a Ing. M. Svoboda. 

Na záver boli účastníci akcie pohostení výborným poľovníckym gulášom, ktorý varil riaditeľ podujatia, predseda usporiadateľského poľovníckeho združenia Rika Úbrež Dpt.Ján Varga. Klubové jesenné skúšky českých fúzačov

Naše poľovnícke združenie zorganizovalo na 13. augusta 2011 jesenné klubové skúšky českých fúzačov, ktorých sa mohli zúčastniť aj iné plemená stavačov. Skúšok sa zúčastnilo spolu 14 psov 12 majiteľov, z toho 4 českí fúzači, 4 nemeckí krátkosrstí stavači, 4 nemeckí dlhosrstí stavači, 1 slovenský hrubosrstý stavač a 1 Gordon Setter. 


III. cena s počtom bodov 158 český fúzač Aron Vapec, majiteľ Tirpák Emil
II. cena s počtom bodov 193 nemecká dlhosrstá stavačka Funa z Janikovských záhrad, majiteľ Illeš Ladislav
II. cena s počtom bodov 196 nemecká dlhosrstá stavačka Betty von Falcon, majiteľ Brezo František
II. cena s počtom bodov 206 nemecká dlhosrstá stavačka Ela Žitňan, majiteľ Vasiľ Jaroslav ml.
I. cena s počtom bodov 201 český fúzač Bernard z Tešinovských buku, majiteľ Vrábeľ Jozef
I. cena s počtom bodov 202 nemecká krátkosrstá stavačka Feta z Huštáka, majiteľ Mgr. Lukáč Jozef
I. cena s počtom bodov 206 nemecký krátkosrstý stavač Alba Pandov dvor, majiteľ Širochman Jozef
I. cena s počtom bodov 209 nemecký krátkosrstý stavač Fox z Huštáka, majiteľ Maskaľ Milan
I. cena s počtom bodov 213 nemecká krátkosrstá stavačka Flora z Huštáka, majiteľ Maskaľ Milan
I. cena s počtom bodov 217 nemecká dlhosrstá stavačka Žaklin z Forgačovho hradu, majiteľ Vasiľ Jaroslav st.
I. cena s počtom bodov 229 Gordon Setter Camus z Čehovských lanu, majiteľ MUDr. Gunč Ján
I. cena s počtom bodov 234 český fúzač Cipro Vrábeľs Paradise, majiteľ Vrábeľ Jozef
I. cena s počtom bodov 236 slovenská hrubosrstá stavačka Chrumka DRU-WYD, majiteľ MVDr. Krick Radomír
Na záver boli skúšky vyhodnotené 5-člennou rozhodcovskou komisiou a udelené ceny. Víťazom sa stala v I. cene s počtom bodov 242 česká fúzačka Cita Rybnov, majiteľ Ing. Štefančík Michal (Ďalšie poradie:Poľné disciplíny sa už tradične uskutočnili v lokalite Starajka  pri  Fekišovciach a vodná disciplína v rybníku vo Vyšnej Rybnici. 


Deň sv. Huberta v Sobranciach

V nedeľu 17. októbra 2010 sa naši poľovníci zúčastnili slávnosti "Deň sv. Huberta" v Sobranciach. Na poľovníckej svätej omši hospodár nášho združenia Jozef Antonič spieval žalmy a predseda združenia Ján Varga niesol dary.


Všetci sme si pochutili na dobrom guláši.

Predseda združenia Ján Varga bol vyznamenaný strieborným diplomom za úspešné vedenie poľovníckeho združenia Rika.


Ocenili úbrežských poľovníkov
                                             
Nádherný kaštieľ vo Svätom Antone (okr. B. Štiavnica) je známy usporadúvaním celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta. Tohto roku, 4.-5. septembra sa konal jubilejný ročník, keď už po dvadsiaty krát sa tu zišli poľovníci a milovníci poľovníctva z celého Slovenska, ale v hojnom počte aj zo zahraničia.Veśelo medzi dzivočakmi ...Jak sme śe z ministrom opili ...

Súčasťou osláv Dní sv. Huberta bolo ocenenie významných poľovníkov rezortnými vyznamenaniami a medailami sv. Huberta. Z nášho poľovníckeho združenia RIKA sa tejto slávnosti zúčastnili Dpt. Ján Varga - predseda, Ing. Ján Žoffčák - kontrolór, Ing. Pavol Argaláš a MVDr. Jozef Antonič. Poslední dvaja menovaní prevzali vysoké ocenenia od ministra pôdohospodárstva a prezidenta SPZ. Ing. Argaláš dostal rezortné vyznamenanie III. stupňa a MVDr. Antonič medailu sv. Huberta. Mohli sa tu zúčastniť svätohubertskej svätej omše, ale aj ukážok zo sokoliarstva, poľovníckej kynológie, atraktívneho rybolovu, rôznych súťaží pre deti, ukážok prác remeselníkov, módnych prehliadok, vystúpenia tanečníkov aj hudobných súborov, jednoducho: ak by ste chceli stihnúť všetko, dva dni na to nestačia.Úlovok vlka v Úbreži

Pomerne častý výskyt tohto predátora v našom revíri, teda v nižších polohách, svedčí o jeho početnosti. 
V našom poľovníckom revíri, v časti Rika, zhruba kilometer od Zemplínskej Šíravy, sa koncom januára podaril našim poľovníkom unikátny úlovok vlka dravého. Šťastlivcom bol mladý poľovník Janko Skyba. Ulovený vlk, 3-4 ročný, vážil 43 kilogramov a jeho lebka podľa predbežného hodnotenia dosiahne medailovú hodnotu. Vlk bol jedným z 6 - člennej svorky, ktorá "operovala" už viac dní v tomto teritóriu. Traja poľovníci Ján Skyba, Pavol Popovič a Ján Beňo boli na januárovej "zasneženej" postriežke svedkami nevšednej nočnej scenérie - vlčia svorka bola práve na love diviakov, a tak poľovnícky zážitok so šťastným loveckým výsledkom bol okorenený nočnou zvukovou kulisou loviacich vlkov a lovených diviakov.

                                                                                                                                                                                                                               Minulý poľovnícky rok 2009 nám priniesol úlovok okrem iného 17 ks srnčej zveri, 9 diviačej a 28 líšok.                                                                                                                                                                

Pri spoločných poľovačkách dodržiavame poľovnícke tradície, počnúc nástupom za zvukov lesného rohu a končiac slávnostným výradom so vzdaním úcty ulovenej zveri. "Posledný pohon " sa odohráva v poľovníckom salóniku pri guľáši.


Záver roka a celej poľovníckej sezóny patrí spoločným poľovačkám na malú zver. Lovíme bažanta - kohúta (zajac sa pre nízke stavy u nás neloví) a pritom srstnatú a pernatú zver, škodiacu poľovníctvu, ako sú líška, kuna, túlavý pes a mačka, vrana, straka a pod. 

 
V nedeľu 18.10.2009 sa naši poľovníci zúčastnili akcie „Deň svätého Huberta“ v Sobranciach. Deň začal poľovníckou svätou omšou, na ktorej spieval žalmy hospodár nášho poľovníckeho združenia Jozef Antonič. Naše poľovnícke združenie sa zúčastnilo súťaže v príprave jagereku a Jozef Antonič bol v rozhodcovskej komisii súťaže o najkrajšieho poľovníckeho psa. V kultúrnom programe účinkovala aj folklórna skupina Úbrežanka.
V sobotu 8. augusta 2009 usporiadalo poľovnícke združenie RIKA Klubové jesenné skúšky českých fúzačov (boli sprístupnené aj pre iné plemená stavačov). Jesenné skúšky kvalifikujú psa (stavača) na lov malej zveri (zajac, bažant, kačica pá). Skúša sa schopnosť psa preukázať vlohy pomáhať poľovníkovi pri poľovačke na malú zver, jej hľadanie, dohľadávanie postrelenej zveri a jej prinášanie, prinášanie kačice z hlbokej vody.

V správe hlavného rozhodcu je organizácia skúšok hodnotená ako výborná, úroveň psov, vodičov a zazverenie sú hodnotené ako dobré. Na záver podujatia boli účastníci pohostení výborným poľovníckym gulášom, ktorý osobne servíroval riaditeľ podujatia, predseda Poľovníckeho združenia Rika Úbrež Dpt. Ján Varga. 

III. cenu s počtom bodov 110 získal český fúzač Paša z Kráľovských Chlmov, vodič Ľuboš Kolesár z Vojčíc
III. cenu s počtom bodov 140 získal český fúzač Bono Balota, vodič Emil Tirpak zo Strážskeho
III. . cenu s počtom bodov 155 získal český fúzač Tashi Vadec, vodič Ing. Michal Štefančík z Michaloviec
III. cenu s počtom bodov 172 získala česká fúzačka Beri z Oldřichovských lúk, vodič František Brezo z Boťan
II. cenu s počtom bodov 177 získali zhodne nemecká krátkosrstá stavačka Mona Matiov les, vodič Milan Maskaľ z Petríkoviec a maďarský krátkosrstý stavač Hanes z Bodrogu, vodič Csaba Timko od Košíc
Jozef Antonič z Úbreže
I. cenu s počtom bodov 228 získal český fúzač Orfeus z Hložku, vodič MVDr. 
I. cenu s počtom bodov 231 získal slovenský hrubosrstý stavač Disa z Milhostovských polí, vodič Ľubomír Engler zo Sečoviec 
I. cenu s počtom bodov 236 získal nemecký drôtosrstý stavač Tristan Fantastic of Miki, vodič Ján Cibula z Nižného Lanca pri Košiciach
I. cenu s počtom bodov 240 získal nemecký krátkosrstý stavač Feta z Fančali, vodič už 72-ročný Július Sabo z Malčíc

Na záver bola súťaž vyhodnotená a odovzdané ceny. 5-členná komisia rozhodcov v zložení Š.Siksa (hlavný), J.Čigáš, M.Rudľovský, čakatelia Ing.J.Žofčák, J.Vrábeľ po povinnom pomerne zložitom hodnotení vyhlásila tieto výsledky: 


Zraz vodičov a ich štvornohých pomocníkov bol pred obecným úradom v Úbreži. Akcie sa zúčastnilo 10 psov, z toho 5 českých fúzačov, 2 memeckí krátkosrstí stavači, 1 nemecký drôtosrstý stavač, 1 maďarský krátkosrstý stavač a 1 slovenský hrubosrstý stavač. Po losovaní a porade rozhodcov a slávnostnom otvorení za zvukov lesného rohu sa súťažiaci presunuli do revíru Tabla a Pod fekišovským hrunom, kde sa uskutočnili poľné disciplíny. Psy sa rozdelili do dvoch skupín, v jednej boli českí fúzači, v druhej ostatné plemená. Pri spoločnom postupe v rojnici hodnotili rozhodcovia schopnosť psa pomáhať poľovníkovi pri spoločnej poľovačke na malú zver. Nasledovali inpiduálne disciplíny a to hľadanie malej zveri (bažant), jej dohľadávanie a prinášanie (zajac, bažant). Po ukončení poľných disciplín sa popoludní súťažiaci presunuli k vodnej nádrži Vyšná Rybnica, kde sa psíky podrobili skúške prinášania kačice z hlbokej vody.V nedeľu 1.2.2009 sa v novovytvorenej poľovníckej miestnosti v tunajšom kultúrnom dome uskutočnila výročná schôdza poľovníckeho združenia. Pod vedením predsedu združenia Dpt.Jána Vargu bolo na programe bilancovanie a zhodnotenie predchádzajúceho roku 2008 (v revíri bolo v roku 2008 ulovených 15 kusov srnčej zveri, 4 ks piačej, 50 bažantov - kohútov, 36 líšok, 6 túlavých psov a 4 túlavé mačky), ale aj prejednaný a schválený plán akcií na rok 2009. Jednotliví členovia výboru oboznámili prítomných o aktuálnom stave PZ. Okrem iného sa zriadili nové skupiny na prikrmovanie zveri, boli prijaté návrhy na vyznamenania jednotlivých členov a určené ďalšie úlohy, vyplývajúce z povinností členov združenia. V diskusii boli prejednané jednotlivé návrhy a pripomienky. V rámci dodržiavania poľovníckych tradícií bola spestrením schôdze tzv. "pasovačka". Za lovca bažantov bol pasovaný Ján Beňo, za lovca piakov Ján Skyba a za lovca srncov Ing. Milan Zuza. Hlavnou úlohou úbrežskych poľovníkov nie je len lov zveri, ako si to často laici myslia, ale predovšetkým starostlivosť o ňu, prikrmovanie v čase núdze, ochrana pred dravou zverou, pytliactvom, ale aj nepriaznivými životnými podmienkami, a ten lov je až na záver. Pričom tu platí múdrosť českého kultúrneho velikána a milovníka prírody Jana Wericha: „Lov a zabíjení není totéž a tí kdo si to pletou jsou volové“. Naši poľovníci si to plne uvedomujú o čom svedčí aj fakt, že okrem iného si ctia aj poľovnícke zvyky a tradície, ktoré praktizujú pri samotnom výkone práva poľovníctva, pri love zveri, ktorej vzdávajú patričnú úctu aj v duchu vyjadrenia vynikajúceho holandského maliara prírody a zveri Riena Portvlieta: „Vor allem dir lieber Herrgott dank fur die Tiere, die du ershaffen hast. Ich bin mir bewusst,dass es deine Tiere sind, und wenn ich jagen darf, so will ich versuchen ,das ehrfurchtig zu tun.“(„Predovšetkým Tebe Pane ďakujem za zver, ktorú si stvoril. Viem, že patrí Tebe. Dovolil si mi ju však loviť, a tak to chcem robiť so všetkou úctou.“)...

Výbor pracuje v zložení:

Dpt. Ján Varga - predseda

Ing. Ján Žoffčák - kontrolór

Štefan Maxim - finančný hospodár

Michal Birčák - podpredseda (aj strelecký referent)

Emil Frič - tajomník

MVDr. Jozef Antonič – poľovnícky hospodár (aj kynologický referent)

V súčasnosti (2008) má PZ RIKA 23 členov a jedného kandidáta na členstvo.

 

Normované kmeňové stavy (NKS) zveri sú nasledovné: 464 zajacov, 120 bažantov a 41 srnčej zveri. Nakoľko stavy zajacov sú pod NKS, zajac sa neloví od roku 1997. V posledných rokoch je síce badateľný mierny nárast, ale stále „to nie je ono“. Naopak bažantov a srnčej zveri je dostatok, piačej, ktorá nie je normovaná a loví sa na mimoriadne povolenie, tak isto. Prechodne tu žije najmä počas vegetačného obdobia jelenia zver. Vzácnou návštevou zo severu bola v roku 1999 statná losica, ktorá bola pozorovaná v časti Drienovec. Zo srstnatej dravej zveri sa loví najmä líška, ktorá je veľmi premnožená a v posledných rokoch sa počet úlovkov pohybuje okolo 40. Z celoročne chránenej dravej zveri tu žije mačka pá, občas zablúdi rys ostrovid. Raritou bola návšteva bobra, ktorý si staval od apríla 2008 hrádze na „Mlynskom jarku“, po záplave 8.augusta sa však z revíru vytratil F Zo vzácnych operencov sem z  Vihorlatu zalieta orol kráľovskýilorol krikľavý ba aj orliak morský.


Oficiálny poľovný revír „RIKA“ bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Michalovce 18.01.1994 o výmere 1780 ha a nachádza sa v k.ú. obcí Úbrež, Fekišovce, Ruskovce, Nižná Rybnica, Veľké Revištia. V roku 2004 bol revír obnovený Obvodným lesným úradom v Michalovciach, a po spresnení jeho výmera činí 1690 am. Podľa vyhlášky MPSR č. 91/1997 Z.z. sa nachádza v chovateľskej oblasti M XIV/1, v II. bonitnej triede a je to poľný poľovný revír.


Poľovnícke združenie RIKA Úbrež bolo založené v r.1993 sedemnástimi poľovníkmi prevažne z Úbreže, ale aj z okolitých obcí. Prvým predsedom bol JUDr. Milan Gavroň, poľovníckym hospodárom MVDr. Jozef Antonič, zatiaľ to bolo združenie poľovníkov bez revíru.