Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

História športu

                   

Podľa obecnej kroniky sa v oblasti športu prví začali aktivizovať futbalisti. Od roku 1936 začali hrať futbal na provizórnom ihrisku v lokalite Kleniky študenti T. Svoboda, J. Tomko, M. Drotár, J. Melničák , J. Figľar, P. Antonič a ďalší.

Od roku 1940 začala mládež pod vedením Jozefa Kaminského hrať volejbal, v roku 1946 bol v Úbreži pri hájovni usporiadaný prvý okresný volejbalový turnaj. 

V roku 1947 sa zásluhou riaditeľa strednej školy Jána Bogdana vybudovalo pod lesom Karna na kantorskej parcele futbalové ihrisko. Parcela sa vyrovnávala navážaním zeminy z lesa. Hlina sa ručne vykopávala od okraja lesa do vzdialenosti cca 100 metrov, dodnes je v lese po ťažbe hliny priehlbenina. Na budúce ihrisko vozili nakopanú hlinu na konských povozoch Jozef Louma a Vincent Svoboda. Po vyrovnaní hracej plochy a jej zatrávnení sa okolo ihriska  vybudovala trávnatá ľahkoatletická dráha. ktorá bola dokončená 14. mája 1949.

Na jar 1949 bol v Úbreži založený prvý futbalový klub, ktorý hral v rámci samostatne organizovaného kola futbalovej súťaže v okrese. V súťaži hrali Ruskovce, Jasenov, Baškovce, Hlivištia, Horňa, Choňkovce, Nižná Rybnica a Úbrež. Na zápasy do okolitých obcí ich vozil Ján Ondič na nákladnom aute.

V jeseni 1950 bol klub premenovaný na MO-JTO Sokol, v ktorom do roku 1952 boli okrem futbalistov aktívni aj volejbalisti, ping-pongisti a ľahkí atléti.

V roku 1952 futbalisti JTO Sokol Úbrež vyhrali celookresnú súťaž a postúpili do krajskej súťaže, v ktorej sa udržali len jeden rok, no aj napriek tomu to bol najväčší úspech úbrežského športu. Chodilo sa vtedy hrať až do Medzilaboriec, Stakčína a Vranova n/T. Brankárom bol  Michal Antonič, náhradným brankárom Michal Duda, najlepším strelcom bol Ľudovít Fecenko. Z úbrežanov ešte hrali Ján Ondič, Michal Drotár, Ján Džurina, Pavol Ščerbanovský, Ján Kizivat, Ján Džugan, Michal Zuza a mlynár František Pavur.

Za nasledujúcich 20 rokov nie sú v obecnej kronike o futbale žiadne záznamy. Podľa zachovanej fotografie okolo roku 1960 bol brankárom Gregor Ihnát z Poruby p/V, hrali Ján Lazár, Ďurček, učiteľ Mahút, Jozef Louma, Michal Horňák, Michal Feceňko a Ladislav Ruda. Neskôr sa pár rokov v Úbreži futbal nehral.

Jedným z našich najlepších hráčov bol v šesťdesiatych rokoch Michal Fecenko.

V roku 1967 sa už opäť hralo, brankárom bol Vladimír Serbák, hrali Pavol Škirda, Július Barilič, Ladislav Džurina, Dušan Popovič, Jozef Louma, Ján Kašaj, Milan Hvižďák, ďalší Július Barilič, Michal Fecenko a Ján Miglec.

Organizátorom športového života v obci bol v šesťdesiatych rokoch až do tragickej smrti v roku 1975 učiteľ Ján Lazár. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa okrem futbalu hral v Úbreži súťažne aj volejbal, stolný tenis a šachy. Žiaci ZŠ hrali súťažne futbal, volejbal a hádzanú. Na počesť Jána Lazára sa v rokoch 2004 a 2005 uskutočnil Memoriál Jána Lazára, v oboch ročníkoch zvíťazili futbalisti z Palína. 

Do roku 1973 futbalisti vstupovali s predsavzatím postúpiť do vyššej súťaže, čo si vyžiadalo vytvoriť materiálne podmienky. Do konca roka svojpomocne vybudovali šatňu. Tehlu získali po zbúraní drevárky pri starej materskej škôlke. Najviac práce urobili Ján Lazár, Michal Hricík, Jaroslav Svoboda, Milan Drotár, Milan Džurina, Dušan Serbák a iní. Predsedom TJ Družstevník Úbrež bol v tom čase Ján Kocourek. Brankárom bol vtedy Milan Holovčák  z Vyšnej Rybnice, hrali Ján Drotár, Miroslav Skyba Ján Tomko, Miroslav Louma, Milan Drotár, Ladislav Džurina, Ján Gejguš, Vladimír Heriban, Jozef Fringeš a Dušan Andrus.

V roku 1974 futbalisti postúpili do 3. triedy. TJ Družstevník Úbrež si na výročnej členskej schôdzi zvolila nový výbor v zložení: Michal Hricík – predseda, Pavol Škirda – tajomník, Ján Lazár – politicko-výchovný referent, Jaroslav Svoboda – pokladník, Ján Hricík, Ján Maxim, Pavol Mižák a Ján Kocourek – členovia výboru. V tomto roku sa dobudovalo sociálne zariadenie, vybudovalo volejbalové ihrisko a začalo sa budovať oplotenie ihriska. V nasledujúcom roku sa dobudovalo oplotenie, vymenili drevené bránky za železné a vybudovalo zábradlie okolo ihriska.

Z roku 1975 sa zachovala súpiska týchto 27 hráčov TJ Družstevník Úbrež: Ján Maxim, Ján Štuler, Jaroslav Svoboda, Milan Drotár, Vincent Svoboda, Milan Svoboda, Dušan Serbák. Milan Džurina, Jozef Serenča, Miroslav Skyba, Ján Hricík, Milan Zuza, Pavol Dankovčík, Ján Fedorčák, Ján Kačur, Ján Skyba, Milan Chmura, Milan Danko, Štefan Vasilenko, Dušan Drotár, Miroslav Serenča, Michal Fringeš.

Zachovala sa fotografia zo svadby Michala Fringeša, na ktorej sú jeho spoluhráči Gabriel Boldižar z Vyšnej Rybnice, Vladimír Heriban, Miroslav Louma, Ján Ostrožnický, Ján Hricík, Jaroslav Svoboda, Milan Drotár, Ladislav Džurina, Milan Holovčák a Jozef Čigaš z Vyšnej Rybnice.

V roku 1976 v jesennej časti futbalovej súťaže bola našim futbalistom zastavená činnosť na 3 týždne pre inzultáciu rozhodcu divákmi. Cez prázdniny si futbalisti brigádou pri žatve zarobili na nové kopačky.

V roku 1977 došlo k zmene predsedu TJ, po Michalovi Hricíkovi  prevzal štafetu Pavol Škirda. V týchto rokoch bol problém s nedostatkom hráčov, v roku 1978 bolo až 9 mladých futbalistov na vojenskej prezenčnej službe. Brankárom bol vtedy Jaroslav Svoboda, hrali Milan Drotár, Dušan Drotár, Peter Žembery, Miroslav Louma, Miroslav Skyba, Miroslav Svoboda, Dušan Maščák, Ladislav Maščák, Ján Skyba a Ján Fringeš.

V roku 1979 sa predsedom TJ stal Milan Drotár, podpredsedom  Michal Hricík, pokladníkom Ján Maxim. Najlepšieho športovcom TJ Družstevník Úbrež bol  Ján Drotár, ktorý v jeseni prestúpil do vyššej futbalovej súťaže  do Poruby p/V a okrem futbalu hral súťažne aj stolný tenis za Fekišovce. Najlepším futbalistom nášho mužstva bol Ján Tomko.

Podrobné záznamy z činnosti TJ Družstevník Úbrež sú iba z rokov 1979 - 1998. Tieto záznamy zapísal Milan Drotár, ktorý bol do roku 1981 predsedom TJ. Vo funkcii predsedu ho na 1 rok vystriedal Michal Hricík, v rokoch 1982 -1984 bol predsedom Ján Zuza, 1984 - 1987 Marián Teleky. V roku 1987 bol za predsedu TJ zvolený Michal Hricík. V lete 1989 sa výbor rozpadol, odišli z neho dlhoroční organizátori Milan Drotár aj Michal Hricík. Z novozvoleného výboru vzišiel nový predseda Štefan Vasilenko, z mužstva odišlo viacero hráčov, najmä Svobodovci. Po roku sa aj tento výbor rozpadol, opäť sa do neho vrátili Ján Zuza a Milan Drotár, vrátili sa aj bratia Svobodovci a začali hrať mladší hráči.

Úspešným obdobím úbrežského futbalu boli roky 1983 - 1987, keď sme hrali okresnú ligu (2.triedu). V tom čase bol Milan Drotár hrajúcim trénerom aj kapitánom mužstva. Hráčsky káder, ktorý vybojoval postup, tvorili bratia Maščákovci, Skybovci, Fringešovci, Svobodovci, Drotárovci, ďalej Ján Zuza, Ján Tomko, Štefan Mráz, Marián Teleky st., Peter Žembery, Jaroslav Frič, Daniel  Hvižďák, Peter Lazár a brankár Miroslav Prokop. Na jar 1984 začal chytať Ján Kelemen, v hračskom kádri okresnej ligy ešte hrali Ján Varmeďa, Vladimír Čigáš, Dušan Serbák, Zdeno Holešovský, Eduard Kudelas, Miroslav Louma, Gabriel Gaďo, Marcel Palai, Vladimír Fedorčák, Ján Hricík, Jozef Štofa. Najlepším strelcom mužstva bol 3 sezóny 1981 - 84 Dušan Maščák, v sezóne1984 - 85 Dušan Serbák a ďalšie 2 sezóny 1985 - 87 Ján Drotár.

Po zmene politického režimu sa od roku 1990 prestali konať schôdze, alebo sa prestali zapisovať, do roku 1998 sú už iba záznamy zo zápasov. V tom čase úbrežskí futbalisti so striedavými úspechmi stále hrali v 3. triede.

Najčastejšia zostava v roku 1990 bola: Vladimír Fedorčák – Ladislav Ruda, Gabriel Gaďo, Dušan Maščák, Miroslav Skyba – Daniel Hvižďák, Ján Lazár ml., Ján Fringeš – Martin Beňo, Marián Teleky st., Peter Lazár.

V roku 1998 bola základná zostava väčšinou: Ľuboš Mirda – Marcel Fedorčák, Dušan Maščák, Michal Řeřicha, Vladimír Fedorčák – Martin Beňo, Ladislav Maščák, Pavol Škirda, Igor Barilič – Dušan Serbák, Peter Mižák.

Posledným úspešným obdobím úbrežského futbalu boli roky 2002 - 2006, keď futbalisti dvakrát po sebe postúpili a ďalšie dva roky hrali v 1. triede. Manažérom futbalového klubu bol Ladislav Maščák, ktorý pre klub získal skúsených hráčov Michala Vasiľa, Jána Janičinu, V. Gaľa a Dušana Kašaja.

V roku 2005 prevzal manažovanie klubu Ľuboš Mirda, ktorý zabezpečoval fungovanie futbalového klubu až do konca roku 2018. V rokoch 2006 - 2008 sme hrali v 2. triede ObFZ Michalovce, v ročníku 2008/09 v 3. triede a v roku 2009 opäť postúpili do 2. triedy. V tomto období bol brankárom Ľuboš Mirda, hrali Igor Barilič, Dušan Maščák, Ladislav Maščák, Martin Beňo, Marián Teleky, Miroslav Svoboda, Daniel Hvižďák, Martin Kornúc, Rastislav Serbák, Matej Andričík, Martin Koškovský, Ján Ondejka a iní.

V roku 2010 sme vypadli do 3. triedy, v roku 2011 opäť postúpili do 2. triedy. Po dvoch rokoch sme v roku 2013 opäť vypadli do najnižšej súťaže - 3. triedy.

V roku 2011 vznikol nový stolnotenisový oddiel TJ STO Úbrež, ktorý sa prihlásil do 5. stolnotenisovej ligy. V michalovsko - sobranskejskupine 5. ligy hralo 17 družstiev. Za TJ STO Úbrež hrali Juraj Tkáčik, Vincent Svoboda, Miroslav Svoboda, Martin Hvižďák a Ján Hvižďák. V roku 2013 odišli z TJ STO Úbrež Martin a Ján Hvižďákovci, nastúpili Gabriel Štefanič, Imrich Rakovský a Milan Lukáč. V roku 2017 sa stolnotenisový oddiel TJ STO Úbrež odhlásil zo súťaže.

V roku 2011 sa prihlásili do súťaže futbaloví dorastenci, hrali v 2. A triede ObFZ Michalovce. Odvtedy hrajú dorastenci v najnižšej súťaži so striedavými úspechmi.

V roku 2014 sa zmenil názov TJ Družstevník Úbrež na Obecný futbalový klub Úbrež. Po reorganizácii futbalových súťaží boli muži OFK Úbrež zaradení do VIII. ligy východ a dorastenci do V. ligy východ (najnižšie súťaže). Brankárom bol Ľuboš Mirda, hrali Matej Andričík, Dominik Frič, Martin Kornúc, Martin Beňo, Patrik Orosz, Martin Koškovský, Miroslav Murgač, Ján Ondejka, Ján Antonič, Ladslav Maščák, Jozef Staruch, Marek Streňo, Milan Dudáš, Marián Teleky, Ján Maxim a iní.

Posledným úspešným obdobím úbrežského futbalu je obdobie od roku 2017, kedy OFK Úbrež postúpil do VII. ligy a hneď v ročníku 2017/18 skončil na 2. mieste. V ročníku 2018/19 VII. ligy východ futbalisti OFK Úbrež zvíťazili a postupujú do VI. Ligy ObFZ MI. O postup sa zaslúžilo mužstvo pod vedením hrajúceho trénera a kapitána Milana Drotára. Okrem neho z úbrežanov hrajú už len Martin Kornúc, Ján Hrabovský, Dušan Bely a Nikolas Pužo. Najlepším strelcom celej súťaže je v posledných rokoch náš útočník Ján Pokrivňák. Novým manažérom OFK Úbrež je od začiatku roka 2019 Matej Andričík.

3. augusta 2019 bývalí aj súčasní futbalisti oslávili 70. výročie vzniku futbalového klubu v obci Úbrež. Bola to zároveň rozlúčka s futbalom mužov, pretože pre odchod kľúčových hráčov za lepšími finančnými podmienkami sa futbalisti po postupe do 6. ligy odhlásili zo súťaže. Hrať budú iba dorastenci, ktorí sú zaradení do najnižšej súťaže - 6. ligy Východ.


Pretože o futbal je u mládeže v Úbreži minimálny záujem a v posledných rokoch hrali za OFK Úbrež väčšinou len futbalisti zo Sobraniec, rozhodol sa jediný sponzor futbalu Obec Úbrež koncom roka 2022 družstvo OFK Úbrež odhlásiť zo súťaže.