Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

História cirkvi

Väčšina obyvateľov obce sa hlási ku kresťanskému vierovyznaniu. Prvá písomne doložená správa o kostole na cintoríne v Úbreži je z roku 1374. V tradícii ľudu sa udržuje, že na starom cintoríne bol drevený kostol a pod cintorínom kláštor emeritov-rehoľníkov. Úbrežská gréckokatolícka farnosť existuje minimálne od roku 1747, vtedy sa konalo sčítanie farností Mukačevského eparchiátu a je tam zmienka o drevenom chráme sv. Mikuláša v Úbreži. Terajší gréckokatolícky chrám z roku 1854 bol zasvätený sviatku Zoslania Ducha Svätého. Počet rímskokatolíckych veriacich sa začal zvyšovať až po vzniku rímskokatolíckej farnosti v roku 1863, keď si veriaci postavili kostol svätého Štefana - kráľa aj faru. Dovtedy patrili pod rozsiahlu farnosť Tibava s 37 filialkami.

Ešte pred násilným ukončením pôsobenia gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom v roku 1950 počet gréckokatolíckych veriacich mierne prevažoval nad počtom rímskokatolíkov. Väčšina gréckokatolíkov sa podrobila vôli štátu, stali sa pravoslávnymi a chodili ďalej do svojho chrámu. 8 rodín s prestupom nesúhlasilo, začalo chodiť do rímskokatolíckeho kostola a odvtedy sa rímskokatolícka cirkev v obci stala dominantnou. Pravoslávni museli po roku 1989 vrátiť chrám gréckokatolíkom a sami si postavili nový chrám. V súčasnosti v obci máme 3 farské úrady. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi 281 obyvateľov, ku gréckokatolíckej 215, k pravoslávnym 146, k reformovanej cirkvi 11, k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia 3, k Cirkvi adventistov siedmeho dňa 3, k Evanielickej cirkvi metodistickej 1, k Starokatolíckej cirkvi 1, bez vyznania je 8 občanov a 19 občanov kolónku náboženské vyznanie nevyplnilo.