Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Gréckokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť je najstaršou z troch úbrežských farností, vznikla 4. mája 1722. V roku 1747 sa konalo sčítanie farností Mukačevského eparchiátu a je tam zmienka o drevenom chráme sv. Mikuláša v Úbreži. Terajší barokovo-klasicistický chrám z roku 1854 je zasvätený sviatku Zoslania Ducha Svätého. Farská kronika sa nezachovala, cirkevné matriky Gréckokatolíckej farnosti Úbrež sa zachovali od roku 1805, najstaršia matrika je poškodená vodou a je ťažko čitateľná. Matriky sú uložené v Štátnom oblastnom archíve v Prešove, časť Nižná Šebastova. Duchovní úbrežskej farnosti sú známi od roku 1795.

2012-2023 Obraz Pavol
2010-2012 Geletka Vladimír
2007-2010 Brody Marek
2002-2007 Biačko Vojtech
1998-2002 Slodička Andrej
1945-1950 Fitz Michal
1940-1945 Čekan Ján
1937-1940 Kavčak Ján
1921-1936 Malinič Ján
1915-1921 Német Ján
1908-1914 Satala Odon
1905-1908 Demeter Ján
1901-1905 Čudaky Mikuláš
1890-1901 Leiner Eduard
1888-1890 Jackovič Michal
1887-1888 Dudinský Acacius
1873-1887 Falizňo Alex
1865-1873 Vajda Ján
1840-1863 Falizňo Alex
1838-1840 Kaminský Michal
1832-1838 Chira Basil
1823-1832 Smerekovský Ján
1804-1823 Bačinský Michal
1795-1804 Nehrebecký Ján 

V Prešove sa uskutočnil 28. apríla 1950 tzv. Sobor, ktorý „pričlenil“ všetkých gréckokatolíckych veriacich k Pravoslávnej cirkvi a znamenal faktickú likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Štatistické čísla uvádzajú, že 328 gréckokatolíckych kňazov sa odmietlo stať pravoslávnymi kňazmi, 45 súhlasilo, ale nakoniec tak učinilo iba 23.

Situáciu v úbrežskej farnosti po prešovskom Sobore najlepšie opisuje vtedajší farár Michal Fitz vo svojej knihe „Trpké roky“ : „Dni ubiehali, až nadišla nedeľa, 14. mája 1950. Po popoludňajších pobožnostiach som sa rozhodol, že sa pôjdem podívať na futbalový zápas,
ktorý sa mal odohrávať na neďalekom ihrisku pri lesíku zvanom Karna. Už som bol na dvore, keď zrazu pribehla istá ženička a zavolala:
- Otče duchovný, utekajte, ide pre vás plné auto žandárov!
Keď som sa nehýbal, pridali sa ďalšie ženy a aby som ich uspokojil, zašiel som do včelína v záhrade a čakal...
Auto prišlo, ale bol v ňom len cirkevný tajomník, tajomník Komunistickej strany z ONV v Sobranciach a jeden príslušník VB. Len čo vstúpili do farskej budovy, hneď sa za nimi nahrnuli ženy i muži. Nevítaní hostia sa nestihli ani len usadiť a vysvetliť príčinu svojej návštevy. Valila sa na nich sprcha nadávok. Istá žena uchytila metlu a hnala ich von so slovami:
- Berte sa odtiaľto, choďte radšej robiť a nie kňazov chytať za judášsky groš!
Len urýchlený odchod ich zanechal od väčšej pohromy. Správa o tejto udalosti sa rýchlosťou vetra rozniesla po celej dedine. Práve vtedy cez Úbrež prechádzal autom predseda ONV a keď sa dopočul, čo sa stalo na fare, ihneď telefonicky povolal príslušníkov z iných dedín, aby prišli potlačiť vzburu. Nevinná potyčka s propagátormi pravoslávia sa vysvetlila ako vzbura, aby z toho mohol niekto vytĺcť politický kapitál.“ 

Po roku 1989 konečne dochádza k plnému oživeniu cirkevného života. Prešovským biskupom sa stáva vladyka Mons. Ján Hirka, ktorý bol vysvätený na biskupa 17. februára 1990 v Prešove Jozefom kardinálom Tomkom. Obnovenie činnosti sprevádzal veľký nedostatok kňazov. Väčšina cirkevných objektov bola poškodená a takmer nefunkčná. Nedostatočné bolo náboženské vzdelanie mládeže a aj duchovná starostlivosť o veriacich. Zvlášť náročné bolo majetkovoprávne vysporiadanie s Pravoslávnou cirkvou. Až na základe masovej intervencie veriacich v Bratislave bolo prijaté uznesenie č. 211/1990 Zb. zo dňa 29. mája 1990, ktoré rozhodlo o prinavrátení vlastníckych práv na cirkevné objekty, ktoré boli až do roku 1950 majetkom Gréckokatolíckej cirkvi a boli protiprávne odovzdané Pravoslávnej cirkvi. 

V roku 1993 gréckokatolícki veriaci v Úbreži prevzali chrám Svätého Ducha späť do svojej opatery. V roku 1998 nastúpil do úbrežskej farnosti duchovný Mgr. Andrej Slodička, v roku 2001 ho vystriedal Mgr.Vojtech Biačko, ktorý začal aktívne pracovať najmä s mládežou. V roku 2007 bol Mgr. Vojtech Biačko preložený do Iňačoviec, do úbrežskej farnosti nastúpil nový duchovný Mgr. Marek Brody.

Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky...Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo mne a ja v ňom."(Jn 6, 51. 54. 56)

Dňa 16. mája 2010 zavítal Kristus do sŕdc detí našej farnosti. Prvýkrát vo svojom živote ho prijali štyri mladé srdiečka z rúk vdp. Mareka Brodyho v gréckokatolíckom chráme Zoslania Sv. Ducha v Úbreži.

Samotná liturgia sa začala slávnostným sprievodom od vchodu chrámu pred oltár. Po príchode šetkých zúčastnených sa začala slávnostná svätá liturgia do ktorej sa deti zapájali svojím spevom i modlitbou. Príhovor duchovného otca Marka bol upriamený práve na nich, ale bol povzbudením aj pre ich rodičov. Po homílii si deti obnovili krstné sľuby tým, že odpovedali na kladené otázky a vyznávali svoju vieru. Rodičom a krstným rodičom duchovný otec Marek pripomenul sľub, ktorý dali pred Pánom Bohom kňazovi pri krste svojich detí a boli povzbudení, aby na to vo svojej zodpovednej výchove a vedení nezabúdali. Bezprostredne pred, ale aj po svojom prvom prijatí eucharistie deti ďakovali Pánovi Ježišovi za tento dar, ale nezabudli opomenúť vo svojej vďake aj svojich rodičov.

Bol to prekrásny pohľad na malých princov a princezné, ktoré tu stáli s detskou radosťou, bezprostrednosťou a čistou dušičkou, pripravené prijať božiu sviatosť.

Nakoniec im duchovný otec Marek podaroval pamätnú listinu na prvé sväté prijímanie, knihu s povzbudivými príbehmi s možnosťou si v nej uložiť aj fotoalbum z tejto slávnosti. Detičky sa zase otcovi Markovi poďakovali za prípravu a starostlivosť kytičkami a básňou.

Prvoprijímajúce deti:
• Jakub Dragan
• Patrícia Mydliarová
• Katarína Olejníková
• Dávid Púpala

Našim prvoprijímajúcim deťom prajeme, aby si tento okamih, túto chvíľu, hlboko zapísali do svojich srdiečok, aby na ňu nikdy nezabudli a s radosťou pristupovali pri každej svätej liturgii k svätému prijímaniu, aby ich božia ruka žehnala a ochraňovala. Veríme, že ostanú verné svojmu sľubu a predsavzatiu, toto im želá miestny duchovný otec Marek Brody i celá farnosť.


 Nový správca našej gréckokatolíckej farnosti

15. októbra 2010 došlo k zmene správcu gréckokatolíckej farnosti v Úbreži. Doterajší farár Mgr. Marek Brody odišiel vykonávať duchovnú službu do Armády Slovenskej republiky. Na jeho miesto nastúpil Mgr. Vladimír Geletka, narodený v roku 1980 v Gelnici. Úbrežská gréckokatolícka farnosť je tretím pôsobiskom pána farára Geletku. Doposiaľ pôsobil ako kaplán od 15.8.2006 v Košiciach - Terase a od 15.10.2008 v Trebišove. Pán farár Vladimír Geletka je ženatý, má manželku Andreu a synčeka Matúša. Prajeme mu na novom pôsobisku veľa úspechov pri jeho dušpastierskej činnosti!

Dňa 10. decembra 2010 sa konala protopresbyterská porada v našej gréckokatolíckej farnosti Úbrež. Za účasti 15 kňazov z nášho protopresbyterátu (dekanátu) sme poradu začali modlitbou časoslova a potom sme pokračovali slávením svätej liturgie, počas nej sa nám prihovoril o. Jozef Havrila správca farnosti Bežovce a na konci v krátkosti sa nám ešte prihovoril o. Jozef Kellö zo Sobraniec, povzbudil nás k tomu aby sme Vianoce prežili zjednotení s Kristom, lebo iba tak môžeme zažiť skutočné Božie narodenie. Porada ďalej pokračovala na farskom úrade.


Výlet do Tatier a návšteva nového chrámu v Spišskej Novej Vsi

O. Vladimír Geletka zorganizoval za finančného prispenia obce na sobotu 29. januára 2011 autobusový zájazd do Vysokých Tatier a Spišskej Novej Vsi. Vydareného zájazdu sa zúčastnili veriaci všetkých troch úbrežských farností, najmä mladé rodiny s deťmi. Za krásneho slnečného zimného počasia sa prešli zo Starého Smokovca na Hrebienok, k Studenovodským vodopádom a k snehovému Betlehemu pri Reinerovej chate. Zdatnejší turisti si urobili výlet až k Lomnickej vyhliadke. Pri spiatočnej ceste sa účastníci zájazdu zastavili pri nádhernom novom gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Po prehliadke chrámu, ktorý je výnimočný 500 štvorcovými metrami nádhernej mozaiky, sa veriaci zúčastnili svätej liturgie. Akcia bola koordinovaná s ďalšími autobusovými zájazdmi z Trnavy pri Laborci, Poruby pod Vihorlatom a Sobraniec, takže pri svätej liturgii za účasti 6 kňazov bol chrám takmer plný. 


Svätý Mikuláš

8. decembra 2011 navštívil našu Grécko-katolícku farnosť sv. Mikuláš. Dokonca ho predbehol aj samotný prefíkaný čert, ktorý deťom šikovne porozdával svoje darčeky, ktoré boli síce veľmi pekne zabalené, ale vo vnútri boli ukryté kamene. Našťastie hneď nato prišiel svätý Mikuláš a všetko napravil. Deťom, ale aj prítomným veriacim rozdal ozajstné darčeky, na ktorých si všetci pochutili. Dal tak najavo, že jedine tie darčeky majú svoju hodnotu, ktoré sú rozdávané zo srdca a s láskou. To nech je aj inšpiráciou pre nás všetkých aj pred blížiacimi sa Vianocami. 


Spoločná vianočná akadémia

Na druhý sviatok vianočný sa v našom gréckokatolíckom chráme uskutočnila malá akadémia na oslavu novonarodeného Jezuliatka. Predstavili sa v nej deti aj dospelí z grécko aj rímskokatolíckej farnosti a spevom, vinšami a scénkami potešili prítomných.                   


Protopresbyterská porada v našej farnosti


Rozlúčkový výlet do Slovenského raja

Gréckokatolícky farár o. Vladimír Geletka zorganizoval pre občanov obce Úbrež autobusový zájazd do Slovenského raja. Päťdesiatka účastníkov zájazdu prešla najkrajšiu roklinu Slovenského raja Suchá Belá a prezrela si Kláštorisko. Bol to rozlúčkový výlet s otcom Vladom, ktorý sa aj s rodinkou v najbližších dňoch sťahuje do svojho nového pôsobiska v Trebišovskom okrese. Aj touto cestou mu ďakujeme za spestrenie života našich občanov počas jeho krátkeho pôsobenia v obci. Na novom pôsobisku v Novosade prajeme otcovi Vladovi veľa úspechov!

Novým správcom úbrežskej gréckokatolíckej farnosti sa stal od 1.8.2012 Mgr. Pavol Obraz. Pochádza z Košíc, jeho predchádzajúcim pôsobiskom boli Lastovce v okrese Trebišov. Otec Pavol je ženatý, spolu s manželkou vychovávajú dve deti (syna a dcérku).


Oprava veže gréckokatolíckeho chrámu

Veža a strecha chrámu boli nanovo postavené v roku 1900 po zničujúcom požiari, ktorý sa preniesol aj na susedné 2 domy a zahynuli pri ňom 2 deti. Teraz po 112 rokoch, v septembri až novembri 2012, bola veža opravená. Boli vymenené spráchnivelé vodorovné trámy krovu, zdravé dubové trämy boli ponechané. Veža bola opláštená novými doskami a hlinikovým plechom. Bol vymenený aj vrcholový kríž, namiesto ťažkého kríža z kujného železa bol na vrchol veže vztýčený nový 25-kilogramový, 2 metre vysoký kríž z nerezu. 


Reštaurácia prestolu

V roku 2012 sa farnosť zapojila do projektu Ministerstva kultúry SR "Obnovme si svoj dom" pomocou ktorého zreštaurovali prestol úbrežského chrámu, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Ministertvo kultúry prispelo sumou 15 000 eur. 


Reštaurovanie ikonostasu

25. apríla 2013 demontovali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru z Levoče ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu sv. Ducha v Úbreži. Ministerstvo kultúry prispelo na reštaurovanie ikonostasu, ktorý je v zozname národných kultúrnych pamiatok, sumou 17 000 eur. Spodná časť zreštaurovaného ikonostasu sa vrátila do chrámu v marci 2014, vrchná časť sa vráti neskôr.


Odpustova slávnosť

8.6.2014 bola v chráme Zoslania Ducha Svätého odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnili aj miestni rímskokatolíci.


Vysviacka zreštaurovaného ikinostasu

IV. etapa reštaurovania ikonostasu prebehla v roku 2017 za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR, ktoré prispelo sumou 10 000,- Eur z programu "Obnovme si svoj dom". Reštaurátoeské práce vykonával Pamiatkový úrad SR ORA Levoča.

Doposiaľ sme dostali z dotačného programu MK SR "Obnovme si svoj dom" 
2016 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2015 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2013 - 17 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2012 - 15 000,- Eur - reštaurovanie prestola

Vysviacku zreštaurovaného ikonostasu uskutočnil v nedeľu 10. júna 2018gréckokatolícky eparchiálny biskup košický Mgr. Milan Chautur CSsR za asistencie ďalších duchovných.


Odpustová slávnosť 2019

Dňa 9.6.2019 sa v gréckokatolíckom chráme uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti Sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Pozvanie slávnostného slúžiteľa a kazateľa sa zhostil o. Maroš Riník, farár z Trhovíšť. Spevom sv. liturgiu doprevádzal zbor Svätých sedmopočetníkov zo Sobraniec pod vedením dirigentky Lenky Ropovikovej. Odpustová slávnosť bola zakončená obchodom okolo cerkvi s čítaniami evanjelií.


Gréckokatolícky kríž na cintoríne

V októbri 2021 bol na cintoríne nainštalovaný na nový betónový podstavec pekný kovový kríž, ktorý bol na veži gréckokatolíckeho chrámu od roku 1900 až do jeho výmeny za nový pri oprave veže v roku 2012.

Vianočný koncert v gréckokatolíckom chráme

Dňa 25.12.2022 návštivili Greckokatolícký chrám spevacký súbor z Ruskoviec - Ruskovčan. Pri príležitosti narodenia pána zaspevali koľadky a samozrejme nemohli chýbať ani tradičné vinše. Týmto sa chceme Ruskovčanom pekne poďakovať, že nám aj tako sprijemnili prežitie vianočných sviatkov. Christos raždajetsja.


Od júla 2023 zostala farnosť bez farára, zastupuje ho farár z Poruby pod Vihorlatom.


Gréckokatolícka farnosť Úbrež má aj vlastnú stránku www.grkatubrez.webnode.sk