Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Školstvo

Základná škola s materskou školou

V súčasnom období, v rámci prenosu kompetencií zo štátu na samosprávy, sa obec stala zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy (1.- 9. ročník), ktorú navštevuje okolo 190 žiakov z Úbreže, Poruby pod Vihorlatom, Jasenova, Fekišoviec a Remetských Hámrov. Súčasným riaditeľom školy je PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MBA, zástupkyňou riaditeľa pre ZŠ je MVDr. Marianna Bellová a zástupkyňou riaditeľa pre MŠ Jarmila Antoničová.

Budova školy, postavená v roku 1962, bola v posledných rokoch zrekonštruovaná. V roku 2006 boli vymenené okná, v roku 2007 bola budova zateplená a v súvislosti s tým dostala peknú novú fasádu. Súčasťou školského areálu je školská kuchyňa s jedálňou, školské dielne a od roku 1988 aj v akcii „Z“ postavená telocvičňa, ktorá slúži najmä žiakom ZŠ, ale aj miestnym športovcom, najmä v zimnom období.

V roku 2010 sa základná a materská škola spojili do nového právneho subjektu s názvom Základná škola s materskou školou v Úbreži.

Od roku 2007 má základná škola vlastnú webovú stránku http://zsubrez.edupage.org/

Materská škola

Od roku 1948 existuje v Úbreži nepretržite aj Materská škola. Deti predškolského veku sa učili v rôznych priestoroch, od roku 1974 v novopostavenej budove MŠ na mieste niekdajšej rímskokatolíckej ľudovej školy. V roku 2001 bola hygienikom pozastavená prevádzka budovy MŠ pre nevyhovujúcu vodu v studni. Materská škola bola dočasne presťahovaná do bývalých dielni základnej školy, do pôvodných priestorov sa vrátila v roku 2004.