Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecubrez.sk spravuje Obec Úbrež je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Adresa:         

Obecný úrad Úbrež

Úbrež 169

072 42 Úbrež

IČO: 00325937

DIČ: 2020752448

Bankové spojenie: SK03 5600 0000 0042 3319 1002 

Tel.: +421 56 659 62 52

Tel. starosta obce: +421 905 774 215

E-mailubrez.ocu@gmail.com

Komunitné centrum: 056/628 26 46

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 706
Rozloha: 1741 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1337

Kompetencie:

Obec Úbrež je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Úbrež spadá pod Spoločný obecný úrad so sídlom Štefánikova 24, 073 01 Sobrance (v budove Mestského úradu Sobrance). 

Zamestnanci Obecného úradu:

Mgr. Patrícia Tižová, MBA 

Ing. Jana Kornúcová 

Ing. Jana Rokytová, MBA 

Gejza Holub

------------------------------------------------------------

Komunitné centrum:

Mgr. Diana Vejgeši - garantka KC

Bc. Lukáš Gadžo - komunitný pracovník

Jozef Balog - pracovník KC

Tel: 056/628 26 46

Email: kc.ubrez1@gmail.com

------------------------------------------------------------

Terénna sociálna práca:

Bc. Kevin Doležal - terénny sociálny pracovník

Lukáš Gaži -  terénny pracovník

Tel: 056/628 26 46

Email: tsp.ubrez@gmail.com

------------------------------------------------------------

Hlavný kontrolór:  Ing. Mária Kirilová

Správca obsahu

Obec Úbrež
E-mail admina stránky: serbakjan@gmail.com

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk