Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Klub seniorov

Fašiangové posedenie seniorov

V sobotu 3. februára 2024 sa uskutočnilo v kultúrnom dome Fašiangové posedenie seniorov. Príjemného posedenia seniorov sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Martin Hvižďak. O pohostenie sa postarali členky výboru Klubu seniorov.


Mikulášske posedenie

Na Svätého Mikuláša 6. decembra absolvovali členovia nášho Klubu seniorov Mikulášske posedenie. K seniorom zavítal Mikuláš s anjelom aj čertom a v príjemnej atmosfére obdaroval všetkých pekným Mikulášskym balíčkom. 


Adventný veniec 2023

Vo štvrtok 30. novembra členky výboru Klubu seniorov na čele s predsedom klubu Dušanom Andrusom vyzdobili adventný veniec v parčíku pred obecným úradom.


Mesiac úcty k starším

V nedeľu 15. októbra oslávili naši seniori Mesiac úcty k starším. Po peknom príhovore starostu zabával prítomnych 12-členný mužský spevácky súbor z Ruskoviec. Seniori si po príjemnom posedení odniesli domov darčeky od starostu.


Lekvárové slávnosti v Ruskovciach

9. septemra 2023 sa naši seniori sa zúčastnili Lekvárových slávnosti v Ruskovciach. Podujatie bolo zrealizované v rámci Programu Terra incognita z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja. Slivkový lekvár sa varil v troch kotloch, v ďalších sa varil guľáš a boršč. Popri bohatom kultúrnom programe sa prítomní pohostili okrem guľášu a boršču aj holubkami, pirohami, lokšami a ďalšími lakocinkami. Koláče a zákusky doniesli aj naše seniorky, za čo sa im dostalo ocenenia.


Športový deň seniorov

12. júla 2023 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Úbreži Športový deň seniorov. Vydarenej športovej akcie sa zúčasnili okrem našich seniorov aj dôchodcovia z Ruskoviec a Jasenova. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach, vyhodnotení a odmenení boli najlepší jednotlivci, tri ženy a traja muži. Vďaka za peknú akciu patrí najmä starostovi obce Úbrež, ktorý bol hlavným organizátorom podujatia.


Členovia Klubu seniorov v Humennom

Klub seniorov zorganizoval 15. júna pre svojich členov výlet do Humenného, kde si pozreli skanzen a kaštieľ. Akcie sa zúčastnilo 7 seniorov.


Deň matiek

V nedeľu 14. mája sa uskutočnila v kultúrnom dome oslava Dňa matiek. Za hojnej účasti dôchodcov a najmä dôchodkýň z Klubu seniorov sa im prihovorili predseda Klubu seniorov Dušan Andrus a starosta obce Ing. Martin Hvižďak. Nasledovalo posedenie s pohostením a dobrou náladou našich starších občanov, ktorí si pospomínali na staré časy a poplánovali, ako dôstojne prežiť zvyšok života.


Mikulášske posedenie dôchodcov

Na svätého Mikuláša si prišli na svoje aj naši dôchodcovia. Mikulášske posedenie zorganizoval výbor Klubu seniorov Úbrež za podpory obecného úradu. Prišli aj Mikuláš s anjelom a čertom a rozdali dôchodcom darčeky.


Adventný veniec

V piatok 25. novembra, pred 1. adventnou nedeľou, vyzdobili naši dôchodcovia už tradičný adventný veniec v parčíku pred obecným úradom.


Mesiac úcty k starším

Dňa 8.10.2022 sa v kultúrnom dome uskutočnila oslava Mesiaca úcty k starším. O dobrú náladu sa postaral spevácka folklórna skupina z Lekároviec Pajtašky. Starosta odovzdal oslavujúcim seniorom a seniorkam pekné darčeky.


Športový deň seniorov

Dňa 7. júla 2022 sa na futbalovom ihrisku v Úbreži uskutočnil športový deň seniorov, ktorého sa okrem rekordného počtu úbrežských seniorov zúčastnili aj seniori z Ruskoviec. Súťažilo sa v šiestich disciplínach: hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, kop na bránu, šípky, prekážkový beh a pyramída. U mužov zvíťazil náš Jozef Popík pred dvomi ruskovčanmi, u žien pani Uhľarová z Ruskoviec, ktorá sa stala aj celkovou víťazkou súťaže. Na druhom mieste v kategórii žien sa umiestnila naša Mária Svobodová, tretie miesto patrilo ruskovčankám. O chutný guľáš sa postaral  poslanec a člen poľovníckeho združenia Rika v Úbreži Ján Skyba. Hlavným organizátorom a rozhodcom bol starosta obce Úbrež Ing Martin Hvižďak, o pohostenie sa postarali novozvolení členovia výboru Klubu dôchodcov v Úbreži.


Výročná členská schôdza Jedoty dôchodcov

V nedeľu 26. júna 2022 sa uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov. Podujatie sa uskutočnilo v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu. Rekonštruovalo sa v mesiacoch marec - máj, rekonštrukcia pozostávala z novej podlahy, stropu, vykurovania a maľby. Zúčastnení dôchodcovia sa rozhodli vystúpiť z Jednoty dôchodcov a založili si nový Klub seniorov, spadajúci pod obecný úrad v Úbreži. Bola uskutočnená voľba 5-členného výboru Klubu dôchodcov tým spôsobom, že každý z prítomných dôchodcov napísal na lístok 5 mien, ktorých by chcel za členov výboru Klubu dôchodcov. Po spočítaní hlasov bolo konštatované, že najviac hlasov dostali a za členov nového výboru Klubu dôchodcov boli zvolení  Ľudmila Vasilenková, Jarmila Maximová, Dušan Andrus, Marta Serbáková, Ľubica Telekyová. 


Po ročnej pandemickej prestávke sa naši dôchodcovia opäť stretli pri športovom dni dôchodcov.

Usporiadal ho starosta obce Ing. Martin Hvižďak v spolupráci s Jednotou dôchodcov v sobotu 4. septembra 2021. Za perfektného počasia si dôchodcovia zašportovali v siedmich disciplínach a napokon posedeli pri už tradične výbornom guľáši Jána Skybu. Na záver akcie starosta, ktorý bol zároveň rozhodcom podujatia, vyhlásil víťazov športového podujatia. Víťazom sa stal Dušan Andrus, druhé miesto obsadil Ján Serbák a tretie Marcela Hvižďaková.


V sobotu 1. augusta 2020 usporiadali Jednota dôchodcov a obec Úbrež ŠPORTOVÝ DEŇ.

Dôchodcovia súťažili na miestnom ihrisku v 7 disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom, kop do brány, šípky, pyramída, rýchla chôdza a vodné kolky. Medzi ženami zvíťazila Mária Serbáková pred Martou Serbákovou a Boženou Andrusovou, medzi mužmi Ján Vataha pred Vladimírom Serbákom a Jánom Vasileňkom. Po športových disciplínach športový deň pokračoval posedením pri výbornom poľovníckom guláši, občerstvujúcich nápojoch a živej hudbe MI Meteor kapelníka Imricha Tótha z našej obce, priamo v areáli ihriska. Akcia sa vydarila, počasie bolo ideálne.


Mikulášske darčeky dôchodcom

Pretože sa tohto roku z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnilo stretnutie k Mesiacu úcty k starším, rozhodli sa členky výboru Jednoty dôchodcov doručiť aspoň Mikulášske darčeky dôchodcom do ich domovov.


Adventný veniec

Napriek sťaženým podmienkam koronakrízy naši dôchodcovia v spolupráci s obecným úradom, už tradične, postavili v parčíku pred obecným úradom adventný veniec.


Výročná členská shôdza

V nedeľu 23.februára 2020 sa v kultúrnom dome uskutočnila výročná členská shôdza Jednoty dôchodcov. Zprávu o činnosti Jednoty dôchodcov za rok 2019 prečítal predseda obecnej Jednoty dôchodcov v Úbreži Dušan Andrus, zprávu o hospodárení pokladníčka Ľudmila Vasilenková a plán činnosti na rok 2020 tajomníčka Helena Sabolová. Dôchodcov oslovili aj zástupca okresnej Jednoty dôchodcov v Sobranciach a starosta obce Úbrež. V diskusii sa nový člen Jednoty dôchodcov Imrich Tóth ponúkol na účinkovanie pri akciach so svojou kapelou. Dôchodcovia sa dohodli, že sa budú stretávať každý mesiac. Nasledujúce posedenie dôchodcom spríjemnili svojim spevom Mihaľovski chlopi.


Adventný veniec

29. novembra 2019 naše dôchodkyne pod vedením predsedu Jednoty dôchodcov Dušana Andrusa vyzdobili v parčíku pri obecnom úrade veľmi pekný adventný veniec. O konštrukciu venca sa postaral Michal Birčák spolu s aktivačnými pracovníkmi pod vedením starostu.


Mesiac úcty k starším

V sobotu 26. októbra 2019 oslávili naši dôchodcovia Mesiac úcty k starším. Akciu zorganizoval starosta Ing, Martin Hvižďak s pracovníčkami obecného úradu a výborom Jednoty dôchodcov. O dobrú náladu sa postarala spevácka skupina Mihaľovski chlopi. Jubilanti dostali od starostu kytičku a spomienkový darček.


Výstavka jesenných plodov

9. októbra 2019 nainštalovali členovia našej Jednoty dôchodcov veľmi peknú výstavku jesenných plodov v parčíku pri obecnom úrade.


Púť do Litmanovej

Jednota dôchodcov v spolupráci s rímskokatolíckym farským úradom v Úbreži zorganizovali v stredu 18.9.2019 púť do Litmanovej. Zúčastnili sa na nej dôchodcovia a veriaci z Úbreže, Fekišoviec, Veľkých Revíšť a okolia. Zastavili sa aj v Starej Ľubovni, kde si prezreli Ľubovniansky hrad a skanzen.


Športové hry dôchodcov

Naši dôchodcovia sa 4. júna 2019 zúčastnili Okresných športových hier dôchodcov v Ruskovciach. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, každý člen 5-členného družstva mohol súťažiť v troch disciplínach. Naše družstvo súťažilo v disciplínach hod šípkami, hod granátom na cieľ a kop lopty do bránky. Vyhodnocovali sa 3 najlepšie družstvá v každej disciplíne. Úbrežskí dôchodcovia boli tretí v hode šípkami. Celkovými víťazmi sa stali domáci Ruskovčania, druhá bola Horňa a tretie Sobrance. Ďalší ročník okresných športových hier dôchodcov sa uskutoční v Úbreži. 


Deň matiek

V nedeľu 19. mája 2019 sa v kultúrnom dome uskutočnila schôdza Jednoty dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek. Schôdzu viedla tajomníčka Helena Sabolová, matkam - dôchodkyniam sa prihovoril predseda Dušan Andrus. Okrem pripomenutia si dňa matiek a malého pohostenia si dôchodkyne a prítomní dôchodcovia podiskutovali o ďalších pripravovaných akciach Jednoty dúchodcov.


Posedenie k Mesiacu knihy

V pondelok 18. marca 2019 sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie pri čaji k Mesiacu knihy. Knihovníčka Ľudmila Vasilenková prečítala prítomným životopis - spomienku na spisovateľku Hanu Zelinovu. Prítomní dôchodcovia pospominali na časy, keď sa čítalo viac kníh a kto aké knihy rád čital.


Výročná členská schôdza 23.2.2019

23. februára 2019 sa v kultúrnom dome uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov aj s fašiangovým posedením. Výročnú schôdzu viedla tajomníčka Helena Sabolová, správu o činnosti Jednoty dôchodcov predložil predseda Dušan Andrus. Schôdze sa zúčastnili aj okresný predseda Jednoty dôchodcov Vasiľ Varjan a okresná hospodárka Kveta Matejová. K dôchodcom sa prihovoril aj nový starosta obce Úbrež Ing. Martin Hvižďak. O dobrú náladu sa prítomným postarala spevácka skupina Mihaľovsky chlopi.


Výstavka jesenných plodov 2018

Túto výstavku nainštalovali naše dôchodkyne do výkladu miestnosti vedľa predajne potravín Alex.

V decembri výstavku plodov nahradili vianočné variácie.


Nový výbor zorganizoval v spolupráci s obecným úradom 20. mája 2018 oslavy dňa matiek a 29. mája sa zúčastnili štyria členovia Jednoty dôchodcov 3. ročníka okresných športových pretekov dôchodcov v Sobranských kúpeľoch.


Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov vo štvrtok 8.2.2018 boli schválené správy o činnosti za rok 2017, rozpočet za rok 2017, ako aj plány na rok 2018. Predseda Jednoty dôchodcov Juraj Kováč a tajomníčka Irena Kelemenová sa vzdali funkcii z vekových a zdravotných dôvodov. Do výboru Jednoty dôchodcov boli namiesto nich kooptovaní Dušan Andrus a Helena Sabolová. Pán Kováč a pani Kelemenová boli za dlhoročnú prácu symbolicky odmenení. V krátkom kultúrnom programe vystúpil v hre na klávesový elektronický nástroj Martin Mirda. Dôchodcom zaspievali Dominika Mirdová a jej dve priateľky. V rámci fašiangového posedenia bolo veselo, dôchodcom sa ušlo aj skromné pohostenie

Novým predsedom obecnej Jednoty dôchodcov v Úbreži sa od roku 2018 stal Dušan Andrus, novou tajomníčkou Helena Sabolová. Pokladníčkou zostala naďalej Ľudmila Vasileňková. Revízna komisia pracuje naďalej v zložení: Mgr. Marta Serbáková, Mária Vatahová, Zdeňka Struková. Organizácia má 50 členov.


Výročná schôdza Jednoty dôchodcov a fašiangové posedenie

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov usporiadali 11.novembra 2017 slávnostné posedenie pre našich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Hlavným ťahákom kultúrneho programu bola folklórna skupina Pajtašky z Lekároviec, ktoré okrem pekného spevu a vtipného slova pripomenuli prítomným staré ľudové zvyky. Spevom a básničkou potešili dôchodcov aj Domonika Mirdová s kamarátkami zo Svätuša a Remetských Hámrov. Starosta ako obvykle obdaroval tohtoročných jubilantov kytičkou a spomienkovým predmetom.


Mesiac úcty k starším 2017


Zájazd do Poľska

V stredu 18. októbra 2017 sa naši dôchodcovia zúčastnili autobusového zájazdu do poľského mesta Krosno. Aj keď hlavným cieľom zájazdu bolo trhovisko, niektorí dôchodcovia si boli pozrieť aj pekné historické centrum mesta.


Prednáška o liečivých bylinkách

Vo štvrtok 28.9.2017 sa v kultúrnom dome uskutočnila prednáška o liečivých bylinkách. Prednášal český lekár a bylinkár Karel Štenbauer, prednášky sa zúčastnilo 8 dôchodcov. 


Veľkonočná výstavka výšiviek

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval v apríli 2017 výstavku výšiviek. Výstavku našich dôchodkyň si môžu nakupujúci aj okoloidúci pozrieť vo výklade obchodu s potravinami Alex pri obecnom úrade.


Výročná členská schôdza a fašiangové posedenie

Vo štvrtok 4.2.2016 sa uskutočnila spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota. Schôdza sa uskutočnila v kultúrnom dome a viedla ju tajomníčka Jednoty dôchodcov Irena Kelemenová. Jednotlivé materiály prečítali Ľudmila Vasilenková a Irena Kelemenová. Okrem ročnej správy odznela aj súhrnná správa o činnosti Jednoty dôchodcov za celé desaťročie z príležitosti 10 rokov od vzniku Jednoty dôchodcov v Úbreži. Po diskusii boli schválené správy o činnosti, rozpočty, ako aj plány práce na rok 2016. Schôdzu spestril svojím vystúpením Martin Mirda. Na záver sa konalo fašiangové posedenie dôchodcov s vedením obce.


Výstavka zemplínskych krojov

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval v októbri 2015 výstavku zemplínskych krojov. Výstavku našich dôchodkyň si mohli nakupujúci aj okoloidúci pozrieť vo výklade obchodu s potravinami Alex pri obecnom úrade.


Mesiac úcty k starším 2015

Tohtoročná oslava Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila v nedeľu 25. októbra 2015 v kultúrnom dome v Úbreži. Okrem dôchodcov a rodičov účinkujúcich detí boli tohto roku na oslavu prizvaní aj farári všetkých troch úbrežských farností. V kultúrnom programe účinkovali deti z materskej školy a po dlhšej prestávke aj ženský folklórny spevácky súbor Úbrežanka. Speváčky z Úbrežanky, v doprovode mladého harmonikára a huslistky Kornúcových, zaspievali okrem oficiálneho vystúpenia v kultúrnom programe aj v dôchodcom pri posedení po dobrej večeri. Nechýbalo ani ocenenie jubilantov, ktorí sa v roku 2015 dožili životného jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov


Výročná schôdza a fašiangové posedenie

V sobotu 22. februára 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Úbreži. Dôchodcovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2013 a prijali plán činnosti na rok 2014. Podujatia sa zúčastnil aj starosta obce MVDr. Jozef Antonič, ktorý pochválil dôchodcov za aktivitu a na nasledujúcom fašiangovom posedení si s dôchodcami zaspieval a zahral im na gitare. 


Naše dôchodkyne nainštalovali vo výklade obchodu potravín Alex výstavku starožitností.


Stretnutie jubilantov

V sobotu 16. novembra 2013 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Úbreži stretnutie jubilantov. Jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, odovzdal starosta spomienkový darček. Najstarším jubilantom bol 90-ročný Ján Varga. O dobrú náladu na stretnutí sa postaral ženský folklórny spevácky súbor Čemerňanka.


Mesiac úcty k starším 2012

V sobotu 10.11.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome slávnostné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Dôchodcom zaspieval starosta obce s kamarátom zo Strážskeho, o výbornú náladu sa postaral aj folklórny súbor z Pustého Čemerného. Jubilanti dostali pozornosť od obecného úradu a o dobrý guláš sa postaral predseda poľovníckeho združenia Rika.


Výstavka jesenných plodov

Túto výstavku jesenných plodov zeme nainštalovali naše dôchodkyne do výkladu obchodu potravín Alex.


Mesiac úcty k starším 2011

20.11.2011 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu už siedme slávnostné posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe už tradične jubilantom zaspieval náš starosta Jozef Antonič, vystúpili deti z materskej školy a napokon zaspievali dievčatá z folklórnej skupiny Úbrežanka.


Výstava starých materí

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác pod príznačným názvom Výstava starých materí. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si občania mohli pozrieť v októbri 2011 vo výklade obchodu potravín pri obecnom úrade.


Dôchodcovia schôdzovali

V sobotu 12. februára 2011 po dohode so zástupcami COOP jednoty sa prvýkrát konala spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a členov spotrebného družstva COOP Jednota. Schôdza sa uskutočnila vo vynovenej sále kultúrneho domu a po jej skončení bolo fašiangové posedenie. Prítomným spestrili posedenie peknými pesničkami starosta obce Jozef Antonič a skupina Úbrežanka. Napokon spievala celá sála za akordeónového sprievodu Lukáša Popíka.


Mesiac úcty k starším

V nedeľu 7. novembra 2010 sa v priestoroch tunajšieho kultúrneho domu uskutočnilo v poradí už šieste stretnutie jubilantov našej obce a dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie každoročne organizuje Jednota dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom. Program otvoril príhovorom starosta obce Jozef Antonič. Nasledoval kultúrny program, v ktorom všetkých potešili deti z materskej školy. Za svoje krásne básničky, pesničky a tance si vyslúžili veľký potlesk. Vystúpila aj hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. Pekné pesničky z repertoáru Mira Žbirku a Johna Lenona spieval Jozef Antonič, zaspieval aj duety spolu s Marienkou Marcinovou. Kultúrny program obohatila aj naša folklórna skupina Úbrežanka, ktorej pesničky na akordeóne doprevádzal Lukáš Popík. Po kultúrnom programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a od starostu obce si prevzali darčekové predmety a kytičku. Záver patril príjemnému posedeniu nielen oslávencov, ale aj všetkých zúčastnených pri originálnom poľovníckom guláši, zákuskoch a dobrom vínku.


Deň matiek

30. mája 2010 usporiadala Jednota dôchodcov spolu s obecným úradom oslavy Dňa matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, zaspievali dievčatá - žiačky ZŠ a zároveň členky folklórnej speváckej skupiny Úbrežanka a napokon celá Úbrežanka. Program uzavrela nová hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. V závere osláv venoval starosta matkám po kytičke.


Zájazd do Poľska

Na 18. marca 2010 zorganizoval výbor pre svojich členov a ďalších záujemcov zájazd do poľského mesta Krosno. Aj keď hlavným cieľom zájazdu bolo trhovisko, poniektorí účastníci zájazdu si prezreli pekné historické centrum mesta.


Výstavka výšiviek

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác s jarným a veľkonočným motívom. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si občania mohli pozrieť v dňoch od 10. marca do 1. apríla 2010 vo výklade obchodu potravín Alex pri obecnom úrade.


Jednota dôchodcov bilancovala

V sobotu 6. februára 2010 sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza Dedinskej jednoty dôchodcov v Úbreži. Schôdzu viedla podpredsedníčka Irena Kelemenová, správu o činnosti prečítal predseda Juraj Kováč, správu o hospodárení a návrh uznesenia predložila pokladníčka Ľudmila Vasilenková. Do revíznej komisie bola namiesto zosnulej Margity Fričovej zvolená Marta Serbáková. Organizáciu v súčasnosti tvorí 59 členov. Schôdze sa ako hosť zúčastnila okrem úbrežského starostu a jeho zástupcu aj starostka obce Nižná Rybnica, ktorá so sebou priviedla 7-člennú ženskú folklórnu spevácku skupinu, aby prítomným dôchodcom zaspievala hneď v úvode schôdze. Po skončení schôdze nasledovalo fašiangové posedenie, ktoré okrem žien z Nižnej Rybnice spríjemnil prítomným aj úbrežský starosta Jozef Antonič krásnymi pesničkami s vlastným gitarovým doprovodom. Napokon dôchodcovia v družnej zábave pri pohostení ukázali, že vedia spievať aj oni.


V roku 2008 okrem obvyklých kultúrno - spoločenských akcií výbor Jednoty dôchodcov opäť zorganizoval pre svojich členov pred Veľkonočnými sviatkami a Sviatkom všetkých svätých nákupné zájazdy do Poľska a v lete zájazd na termálne kúpalisko do Maďarska. Začiatkom roku 2009 mala Dedinská jednota dôchodcov v Úbreži 57 členov. Činnosť organizácie sa rokmi ustálila, v roku 2009sa opakovali tie isté akcie, ako v predchádzajúcom roku. 

Aj v roku 2007 pokračovala Dedinská jednota dôchodcov v aktívnej činnosti na prospech svojich členov. Okrem januárovej výročnej schôdze sa v priebehu roka uskutočnili stretnutia dôchodcov pri príležitostiach fašiangov, Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším, kde v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy a dedinská folklórna skupina Úbrežanka. V marci členky Dedinskej jednoty dôchodcov zrealizovali peknú výstavku ručných prác k MDŽ a Veľkej noci v priestoroch obchodu COOP Jednota. V priebehu roka zorganizovala Dedinská jednota dôchodcov až 3 zahraničné zájazdy, z toho 2 do Poľska a 1 do Maďarska. V novembri a decembri sa uskutočnili 2 zdravotné akcie, na ktorých si dôchodcovia mohli pokúpiť zdravotné pomôcky. Organizácia mala v roku 2007 51 členov, z toho v priebehu roka dvaja zomreli.


V roku 2006 mala Dedinská jednota dôchodcov v Úbreži 42 členov, z toho jeden zomrel.
Jednota dôchodcov zorganizovala 2 zájazdy do zahraničia, konkrétne do maďarských kúpeľov Sárospotok a do poľského Krosna. 
Ďalšie stretnutia Jednoty dôchodcov sa uskutočnili už podľa pripraveného plánu a to fašiangové posedenie, posedenia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším. Na dvoch akciách vystúpila dedinská folklórna skupina Úbrežanka, na poslednej aj deti z materskej školy. Tí členovia Jednoty dôchodcov, ktorí sa v roku 2006 dožili okrúhleho jubilea, boli starostom obce odmenení pozornosťou. 

Na tomto zasadnutí členovia vypracovali Plán práce na rok 2006. Starosta obce podporil vznik tejto organizácie a zároveň prisľúbil finančnú pomoc.

Revízna komisia: Margita Fričová, Mária Vatahová, Zdeňka Struková
Pokladník: Ľudmila Vasilenková
Tajomník:  Irena Kelemenová
Predseda: Juraj Kováč


Jednota dôchodcov obce Úbrež bola založená dňa 14.2.2006 v spolupráci s Obecným úradom za prítomnosti predsedníčky OV Jednoty dôchodcov Sobrance Eriky Elekaničovej, starostu obce Úbrež MVDr. Jozefa Antoniča a 28 dôchodcov obce, ktorí sa zároveň stali členmi Jednoty dôchodcov. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor Jednoty dôchodcov obce Úbrež: