Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

O obci

Vitajte na stránkach obce Úbrež,
ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Podvihorlatskej pahorkatiny a Východoslovenskej roviny, 3 km východne od Zemplínskej šíravy ! Obcou prechádza cesta 3. triedy, spájajúca hlavnú cestu Michalovce - Sobrance s čarokrásnym prírodným jazerom Morské oko vo Vihorlatských vrchoch. Nadmorská výška v strede obce je 130 m, v chotári sa pohybuje od 112 do 182 m n.m. Do katastrálneho územia obce s rozlohou 1741 ha patrí 739 ha polí, 48 ha pasienkov, 28 ha vinohradov a v severnej časti sa nachádza listnatý les - zvernica Karna o rozlohe 315 ha. Intravilán obce má rozlohu 586 ha, podľa počtu obyvateľov je to najväčšia obec okresu Sobrance.

V súčasnosti (k 1.1.2023) je k trvalému pobytu v obci prihlásených 1094 obyvateľov, čo je historický obecný rekord. Doposiaľ žilo v obci najviac obyvateľov v roku 1900, bolo ich 1025. Následne počet obyvateľov klesal až do roku 1995, kedy ich bolo iba 570. Odvtedy počet obyvateľov každoročne stúpa. Úbrež bola po stáročia strediskovou obcou, pred 100 rokmi mala vyše 1000 obyvateľov, žandársku stanicu, poštu, notársky úrad, školu, 2 farské úrady s kostolmi, 4 obchody, 3 krčmy. V súčasnosti z týchto služieb nemáme policajnú stanicu, notársky úrad vystriedala matrika, pribudol tretí farský úrad s chrámom, obchody sú tu 2, krčmu vystriedal kultúrny dom. Raritou je, že v obci už od roku 2005 nemáme krčmu, čo prispieva k znižovaniu kriminality a k posilneniu povesti tichej obce, vhodnej pre chalupárov.

Obec je od roku 1995 plynofikovaná, na zemný plyn je napojených 147 domácností a verejné budovy, plynom sa vykuruje 136 bytov. Verejný vodovod, z ktorého výstavbou sa započalo v roku 1997, bol skolaudovaný v roku 2007, do konca roka sa napojilo na vodovod okrem verejných budov (OcÚ, ZŠ, MŠ, 3 fary, bytovky) iba 14 rodinných domov, v roku 2008 sa po získaní dotácie vybudovali vodovodné prípojky do väčšiny rodinných domov. Za namontovanie prípojok na obecný vodovod sme minuli 4 mil. Sk z environmentálneho fondu, obec prispela 5%- nou spoluúčasťou. To sa však minulo účinku, keďže počiatočný záujem o napojenie sa na obecný vodovod poklesol (v roku 2021 je na vodovod pripojených 89 domácností). V roku 2007 boli zrekonštruované miestne komunikácie a v júli 2008 štátna cesta z Gajdoša cez Úbrež smerom na Remetské Hámre. Keďže boli zrekonštruované aj cesty na Zemplínsku Šíravu a do Veľkých Revíšť, v súčasnosti máme kvalitné cesty z obce všetkými smermi. Vo volebnom období 2019 - 2022 sa zrekonštruovali a dobudovali chodníky pri hlavnej ceste, zrekonštruovala cesta na cintorín, zrekonštruoval sa dom smútku a prívod vody na cintorín včítane vybudovanie výdajných stojanov vody na cintoríne. Vyčistilo sa od náletových drevín okolie cesty na cintorín, okolie cesty na gajdošskú križovatku, do rómskej osady, ulička do lesa Karna, vyčistil sa Úbrežský potok a priekopy pri cestách všetkými smermi. Zrekonštruoval sa kultúrny dom, prívod vody do šatní a tribúna na futbalovom ihrisku, parčík medzi kostolom a dolným obchodom, vybudovalo sa detské ihrisko a oplotenie na druhé detské ihrisko naproti škole, osadilo sa vyše 20 lavičiek a smetných košov po celej obci. V roku 2023 bolo vymenené kúrenie a zrekonštruovaný interér kultúrneho domu, zrekonštruovaná budova obecného úradu, vybudovaný inkluzívny areál detského ihriska Rodinka a vybudovaná sieť optických káblov po celej obci. 

Výrobnú činnosť v obci zabezpečujú:                                                  

- Dona, s.r.o., V. Revištia, chov hovädzieho dobytka
- Hydinárska farma Chicken meals s.r.o.

Služby v obci zabezpečujú:
- Matričný úrad,  pošta
- 2 farské úrady (rímskokatolícky a pravoslávny)
- potraviny - Rozličný tovar, Katarína Bačová
- potraviny ALEX, Richard Hrubanič
- JOKO, agro, s.r.o., Jozef Kornúc
- RIOL - Peter Mižák

Rómska komunita 
Cigánska osada Jaruška vznikla koncom 19. storočia, 400 m za dedinou, na juhozápadnom okraji lesa Karna. Domček si na obecnom pozemku s povolením obce postavil cigánsky kováč Ján Demeter. Predtým žil v chatrči za mlynským potokom na pozemku najväčšieho úbrežského gazdu Jána Tomka (teraz je tam dom Jozefa Kornúca). V roku 1930 žilo v 2 domčekoch 23 Cigánov, v roku 1936 v 5 domoch 36 Cigánov a v roku 1953 v 6 domoch 53 Cigánov. V roku 1979 kúpili Rómovia (v roku 1972 ich cigánsky kongres premenoval z Cigánov na Rómov) v dedine prvé 3 domy. V roku 1988 žilo v osade 61 a v dedine 48 Rómov. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa paradoxne prihlásilo k rómskej národnosti iba 5 osôb, pri sčítaní v roku 2011 už 192 osôb. 
Dňa 21. februára 2008 v poludňajších hodinách vypukol požiar v jednej z chatrčí v rómskej osade. Požiar vznikol od plynového variča a rýchlo sa rozšíril na okolité chatrče, tvoriace komplex domu č. 261, pozostávajúci z pôvodného murovaného domu Júlie Gojdovej a chatrčí, pozliepaných z rôznych materiálov okolo domu. V čase požiaru malo trvalý pobyt v komplexe domu 55 obyvateľov, o prístrešie prišlo 40 Rómov, niektoré murované chatrče sa hasičom, zasahujúcim so 4 vozidlami podarilo zachrániť. V popoludňajších hodinách už zasadal krízový štáb, zvolaný starostom obce. Do večera sa podarilo zabezpečiť pre pohorelcov 40 lehátok a prikrývok do priestorov bývalého pohostinstva vedľa obecného úradu, ako aj stravovanie postihnutých. Napokon prenocovať do pripravených priestorov neprišiel nikto, všetkých dočasne prichýlili príbuzní v rodinných domoch v obci. Stravovanie pohorelcov obec zabezpečovala niekoľko týždňov, zorganizovala aj zbierku ošatenia, do ktorej občania ochotne prispeli.
Bývanie požiarom postihnutých rómskych rodín obec riešila za spolupráce s vládnou splnomocnenkyňou pre rómsku menšinu. Podarilo sa zabezpečiť financie na výrobu 12 zariadených 4-posteľových prenosných domčekov a jedného na hygienické potreby. Prvé 3 domčeky boli dovezené z Bardejova 19. júna a posledné koncom augusta, osadené boli pri prístupovej ceste na začiatku rómskej osady Jaruška. Do konca roka sa nepodarilo pripojiť nové domčeky na elektrickú sieť, ani na vodovod, no napriek tomu sa začiatkom nastupujúcej zimy pohorelci rozhodli do domčekov, vybavených pieckami na tuhé palivo nasťahovať. Začiatkom roka 2009 sa podarilo napojiť domčeky na elektrickú sieť a spoločný hygienický domček na vodovod.
Po roku 1991 sa začal zvyšovať počet rómskych obyvateľov v samotnej obci. Veľké množstvo neobývaných domov  a ich nízke ceny prilákalo nových obyvateľov, vracajúcich sa z cudziny, najmä z Veľkej Británie. Ročne si z peňazí, získaných v cudzine, kúpili v Úbreži 2 – 4 neobývané domy, ktoré postupne zrekonštruovali, nasťahovali sa do nich a prihlásili sa k trvalého pobytu. Po komunálnych voľbách 2018 nové vedenie obce v rámci vypracovania materiálu „Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2024“ zistilo, že z 819 obyvateľov obce je 523 Rómov, čo predstavuje 63,86 % obyvateľov.

Obec: Úbrež

Okres: Sobrance

Kraj: Košický

Región: Zemplín

Nadmorská výška: 130 m n.m.

Súradnice: 48°47′13″S 22°07′39″V

Rozloha: 17,42 km² (1 742 ha)

Počet obyvateľov: 823 (k 1.1.2019)

Hustota obyvateľstva: 46,1 obyv./km²

Prvá písomná zmienka: 1337

Starosta obce: Ing. Martin Hvižďak

PSČ: 072 42

IČO: 00325937

ŠÚJ: 523224

EČV: SO

Tel. predvoľba: +421 56

Adresa obecného úradu:  Úbrež 169, 072 42