Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Tereziánsky urbár obce Úbrež z roku 1774 na internete

 01.11.2013

Po minuloročnom zverejnení daňových súpisov obce Úbrež z rokov 1715 a 1720, o ktorých sme informovali v Aktualitách vo februári, spoločnosť Arcanum nedávno zverejnila na svojich stránkach na internete Tereziánske urbáre z celého Uhorska.

Mária Terézia vydala v roku 1767 nariadenie zaviesť v každej obci súpis pozemkováho majetku a povinností poddaných voči zemepánovi. Pozemky neboli vo vlastníctve poddaných, vlastnilo ich panstvo. Poddaní ich dlhodobo užívali, a to bez právneho nároku na ne, ale so záväzkom plniť si urbárske povinnosti za ne voči majiteľovi. Táto pôda sa nazýva aj urbárska (rustikál). Panská pôda, ktorú obrábal zemepán vo vlastnej réžii sa nazýva dominikál. Súpis mal podať informácie o rozvrstvení poddanského obyvateľstva, ktoré sa delilo na večných poddaných – nevoľníkov a poddaných s právom voľného sťahovania, ďalej o výmere poddanskej pôdy využívanej sedliakmi alebo želiarmi, o opustenej pôde či usadlostiach.

V Úbreži bol Tereziánsky urbár zavedený v roku 1774. Prevažujúcim vlastníkom úbrežského majetku bolo v tom čase Užhorodské jezuitské kolégium, vlastniace v obci cca 186 ha pôdy. Ďalšími drobnými vlastníkmi majetku boli gróf János Sztáray zo Starého a ďalších 9 zemepánov. V obci v čase súpisu žilo 19 sedliakov – nevoľníkov a 2 želiari, ktorí mali prenajaté iba domy. Ďalších 22 usadlostí bolo opustených. 

13 sedliakov, patriacich Užhorodskému jezuitskému kolégiu, hospodárilo na polovičných usadlostiach. Okrem domu, dvora a záhrady mali prenajaté po 11 jutár ornej pôdy (6,3 ha) a lúku na 4 koscov (plocha, ktorú boli schopní pokosiť 4 chlapi za deň). Každý poddaný bol povinný zemepánovi zaplatiť ročne 1 zlatý za prenájom domu, odovzdať z úrody deviatok zemepánovi a desiatok cirkvi. Robotná povinnosť poddaného na polovičnej usadlosti bola odpracovať na pánskom ročne 26 dní s volským záprahom, alebo 52 dní ručne. Pracovná doba bola od východu do západu slnka. Okrem toho mal poddaný na polovičnej usadlosti povinnosť odovzdať ročne 6 vajec, 1 sliepku, 1 hus, pol holby (0,4 litra) prepraženého masla, 3 funty (1,3 kg) priadze a pol náruče palivového dreva. 

Ďalších 6 sedliakov, traja patriaci grófovi Sztáraymu, dvaja zemepánovi Szemeremu a jeden Szerenczymu, hospodárili len na štvrtinových usadlostiach. Ich povinnosti v práci pre zemepána a v naturáliach boli oproti nájomcom polovičných usadlostí len polovičné, daň za dom bola u všetkých poddaných rovnaká. 
Dvaja úbrežskí želiari platili za prenájom domu po 1 zlatý a mali povinnosť odpracovať u zemepánov Szemeryho a Sheghyho po 18 dní ročne. 

Medzi úbrežskými poddanými sa vyskytovali tieto priezviská: Barila, Chrustič, Gondoľ, Popík, Starjak, Bubrík, Gavula, Kováč, Rusnák, Zahorčák, Béreš, Vaško, Morfan, Miľaško, Suhar, Poľank, Zaborďák, Zimčák (od roku 1720 do 1774 sa zachovali priezviska Barila, Chrustič, Gondoľ). 

Tereziánske urbáre, uložené v budapeštianskom archíve, boli zverejnené na internete na stránke http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start Urbár obce Úbrež ma 34 strán, je v maďarčine a niektoré časti v latinčine. Súpis poddaných, ich prenajatých majetkov a povinností je na stranách 26-28, na strane 32 je dodatok z roku 1803. 


1 2 ... 15