Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva obce Úbrež

 23.11.2022

22. novembra 2022 sa v sobášnej sieni obecného úradu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Úbrež. Po odznení štátnej hymny SR a oznámení výsledkov volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sme sa dozvedeli o vzdaní sa mandátu poslanca Veroniky Goroľovej a nástupe prvého zvoleného náhradníka Marcely Horňákovej. Predseda volebnej komisie Roman Balog odovzdal osvedčenia o zvolení novému starostovi Ing. Martinovi Hvižďakovi a novozvoleným poslankyniam obecného zastupiteľstva Ružene Balogovej, Lenke Balogovej, Martine Balogovej, Ivane Balogovej, Emílii Balogovej, Jane Horňákovej a Marcele Horňákovej. Nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. Poslanecký sľub zložilo všetkých 7 nových poslankyň obecného zastupiteľstva. Nasledoval príhovor starostu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, bola  poverená Emília Balogová. Za zástupcu starostu obce bola poverená Ružena Balogová. Za sobášiacich boli poverené poslankyne Jana Horňáková a Ivana Balogová. Za poslancov, disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce, boli určené Ružena Balogová a Marcela Horňáková. Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola zvolená Ružena Balogová, členmi komisie sa stali Emília Balogová, Ivana Balogová, Lenka Balogová, Martina Balogová a Jana Horňáková. Za predsedu komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností bola zvolená Emília Balogová, členmi komisie sa stali Ivana Balogová, Lenka Balogová, Martina Balogová, Ružena Balogová, Jana Horňáková a Marcela Horňáková. Plat starostu bol určený podľa zákona vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy.

1 2 ... 28