Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Novoročná štatistika obyvateľov 2013

 01.01.2013

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2013 stúpol na 722, z toho je 351 mužov a 371 žien. V priebehu roka 2012 sa k trvalému pobytu prihlásilo 11 osôb, odhlásilo sa 16 osôb. Narodilo sa 17 detí (10 chlapcov, 7 dievčat, dvakrát dvojičky), 11 osôb zomrelo, boli uzavreté 4 sobáše (menný zoznam na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov pribúda.

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 boli po jednotlivých obciach zverejňované na stránke štatistického úradu SR postupne až v priebehu roku 2012. Uvádzame doposiaľ zverejnené výsledky sčítania za obec Úbrež:

Podľa výsledkov sčítania žilo k 21.6.2011 v Úbreži 690 obyvateľov, z toho 339 mužov a 351 žien. Detí do 15 rokov bolo 113, starých ľudí nad 60 rokov 118. 

Zo 690 obyvateľov má najvyššie ukončené základné vzdelanie 174 obyvateľov, učňovské a stredné bez maturity 144, maturitu 132, vysokoškolské 33, doktorantské dvaja. 173 obyvateľov včítane detí nemá ukončené ani základné vzdelanie, 32 obyvateľov kolónku najvyššie ukončené vzdelanie nevyplnilo.

281 obyvateľov obce sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 215 ku gréckokatolíckej, 146 k pravoslávnej, 11 k reformovanej (kalvíni), 3 k Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, 3 k Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 1 k Evanielickej cirkvi metodistickej, 1 k Starokatolíckej cirkvi, 8 je bez vyznania, 19 občanov kolónku náboženské vyznanie nevyplnilo.

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 480 obyvateľov, 192 k rómskej, 3 k rusínskej, 1 k ukrajinskej, 2 k inej a 12 si národnosť nevyznačilo.

Ako materinský jazyk si 620 úbrežanov označilo slovenčinu, 9 rusínčinu, 1 ukrajinčinu, 1 češtinu, 1 rómčinu, 3 iné a 12 si nevyznačilo nič.


1 2 ... 15