Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 11.12.2014

11.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta MVDr. Jozef Antonič aj poslanci zložili sľub v zasadačke obecného úradu. Počas slávnostného zasadnutia bola udelená pamätná plaketa obce Úbrež pani Kvetoslave Tomášovej za vzornú reprezentáciu obce pri príležitosti získania najvyššieho ocenenia v rámci Slovenska v kategórii "poštový doručovateľ".

Zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračovalo v kancelárii starostu. Za zástupcu starostu bol vymenovaný Jozef Kornúc, za poslanca, oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Ľubica Telekyová. Za sobášiacich boli určení starosta a jeho zástupca. 

Obecné zastupiteľstvo určilo starostovi tajným hlasovaním plat podľa zákona v základnej sume 1360 eur navýšenej o 20 % (navýšenie mohli určiť poslanci v rozsahu 0 - 70 %). Za výkon funkcie poslanca obec poskytne nasledovnú odmenu: zástupcovi starostu 200 eur mesačne, poslancovi 25 eur za 1 zasadnutie. Za zasadnutie komisie: predsedovi komisie 10 eur, členovi komisie - poslancovi 7 eur, členovi komisie - neposlancovi 5 eur. Okrem toho poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, vzniknutých s výkonom funkcie a prípadná odmena za výnimočnú činnosť pri odstraňovaní živelných pohrôm a pod.  

Za predsedov komisií boli zvolení: finančná - Mgr Ľubica Telekyová, kultúrna a športová - Ing. Martin Kornúc, pre verejný poriadok a riešenie sťažností - Ján Marcin, o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Ján Olejník. 


1 2 ... 15