Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko

 03.11.2023

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) doručil Obci Úbrež záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.

Obec je podľa § 14 ods. 5 zákona povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom

Do strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“ možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie, na Obecnom úrade v čase úradných hodín, od 03.11.2023 do 19.11.2023, v časoch od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.30.1 2 ... 31