Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

VÝZVA NA ÚHRADU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

 14.10.2021

Obec Úbrež ako správca dane vyzýva občanov na zaplatenie miestnych daní a poplatkov.

V zmysle zákona o miestnych daniach a poplatkoch bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou  v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti a poplatky na rok 2021 a staršie roky neuhradili, aby si túto povinnosť čím skôr splnili, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu alebo na účet obce:

č. SK03 5600 0000 0042 3319 1002, VS: číslo rozhodnutia, poznámka: meno a priezvisko

V prípade, že tieto nedoplatky nebudú uhradené do konca mesiaca október,

Obec Úbrež zverejnení zoznam dlžníkov na úradnej tabuli a internetovej stránke obce

 a pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom exekútora.1 2 ... 21