Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súčasnosť

V súčasnosti (k 1.1.2023) je k trvalému pobytu v obci prihlásených 1093 obyvateľov, čo je historický obecný rekord. Doposiaľ žilo v obci najviac obyvateľov v roku 1900, bolo ich 1025. Následne počet obyvateľov klesal až do roku 1995, kedy ich bolo iba 570. Odvtedy počet obyvateľov každoročne stúpa.

Obec je od roku 1995 plynofikovaná, na zemný plyn je napojených okolo 200 domácností a verejné budovy. Verejný vodovod, z ktorého výstavbou sa započalo v roku 1997, bol skolaudovaný v roku 2007, do konca roka sa napojilo na vodovod okrem verejných budov (OcÚ, ZŠ, MŠ, 3 fary, bytovky) iba 14 rodinných domov, v roku 2008 sa po získaní dotácie vybudovali vodovodné prípojky do väčšiny rodinných domov. Za namontovanie prípojok na obecný vodovod sme minuli 4 mil. Sk z environmentálneho fondu, obec prispela 5%- nou spoluúčasťou. To sa však minulo účinku, keďže počiatočný záujem o napojenie sa na obecný vodovod poklesol (je napojených len 35 domácností). V roku 2007 boli zrekonštruované miestne komunikácie a v júli 2008 štátna cesta z Gajdoša cez Úbrež smerom na Remetské Hámre. Keďže boli zrekonštruované aj cesty na Zemplínsku Šíravu a do Veľkých Revíšť, v súčasnosti máme kvalitné cesty z obce všetkými smermi.

Vo volebnom období 2019 - 2022 sa zrekonštruovali a dobudovali chodníky pri hlavnej ceste, zrekonštruovala cesta na cintorín, zrekonštruoval sa dom smútku a prívod vody na cintorín včítane vybudovanie výdajných stojanov vody na cintoríne. Vyčistilo sa od náletových drevín okolie cesty na cintorín, okolie cesty na gajdošskú križovatku, do rómskej osady, ulička do lesa Karna, vyčistil sa Úbrežský potok a priekopy pri cestách všetkými smermi. Zrekonštruoval sa kultúrny dom, prívod vody do šatní a tribúna na futbalovom ihrisku, parčík medzi kostolom a dolným obchodom, vybudovalo sa detské ihrisko a oplotenie na druhé detské ihrisko naproti škole, osadilo sa vyše 20 lavičiek a smetných košov po celej obci. V roku 2023 bolo vymenené kúrenie a zrekonštruovaný interér kultúrneho domu, zrekonštruovaná budova obecného úradu, vybudovaný inkluzívny areál detského ihriska Rodinka a vybudovaná sieť optických káblov po celej obci.

  

                                           

Výrobnú činnosť v obci zabezpečujú:

- Dona, s.r.o., V. Revištia, chov hovädzieho dobytka
- Hydinárska farma

Služby v obci zabezpečujú:

- Matričný úrad,  pošta
- 2 farské úrady (rímskokatolícky a pravoslávny)
- potraviny - Rozličný tovar, Katarína Bačová
- potraviny ALEX, Richard Hrubanič
- JOKO, agro, s.r.o., Jozef Kornúc
- RIOL - Peter Mižák