Obec Úbrež rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súčasnosť

V súčasnosti (k 1.1.2020) je k trvalému pobytu v obci prihlásených 857 obyvateľov, čo predstavuje nárast od posledného sčítania v roku 2011 o 165 a od minima v roku 1991 o 280. Úbrež bola po stáročia strediskovou obcou, pred 100 rokmi mala vyše 1000 obyvateľov, žandársku stanicu, poštu, notársky úrad, školu, 2 farské úrady s kostolmi, 4 obchody, 3 krčmy. V súčasnosti z týchto služieb nemáme policajnú stanicu, notársky úrad vystriedala matrika, pribudol tretí farský úrad s chrámom, obchody sú tu 2, krčmu vystriedal kultúrny dom. Raritou je, že v obci už od roku 2005 nemáme krčmu, čo prispieva k znižovaniu kriminality a k posilneniu povesti tichej obce, vhodnej pre chalupárov.
Obec je od roku 1995 plynofikovaná, na zemný plyn je napojených okolo 200 domácností a verejné budovy. Verejný vodovod, z ktorého výstavbou sa započalo v roku 1997, bol skolaudovaný v roku 2007, do konca roka sa napojilo na vodovod okrem verejných budov (OcÚ, ZŠ, MŠ, 3 fary, bytovky) iba 14 rodinných domov, v roku 2008 sa po získaní dotácie vybudovali vodovodné prípojky do väčšiny rodinných domov. Za namontovanie prípojok na obecný vodovod sme minuli 4 mil. Sk z environmentálneho fondu, obec prispela 5%- nou spoluúčasťou. To sa však minulo účinku, keďže počiatočný záujem o napojenie sa na obecný vodovod poklesol (je napojených len 35 domácností). V roku 2007 boli zrekonštruované miestne komunikácie a v júli 2008 štátna cesta z Gajdoša cez Úbrež smerom na Remetské Hámre. Keďže boli zrekonštruované aj cesty na Zemplínsku Šíravu a do Veľkých Revíšť, v súčasnosti máme kvalitné cesty z obce všetkými smermi.Výrobnú činnosť v obci zabezpečujú:      

                                           

- Dona, s.r.o., V. Revištia, chov hovädzieho dobytka
- Hydinárska farma

Služby v obci zabezpečujú:
- Matričný úrad,  pošta
- 3 farské úrady (rímskokatolícky, gréckokatolícky a pravoslávny)
- potraviny - Rozličný tovar, Katarína Bačová
- potraviny ALEX, Richard Hrubanič
- JOKO, agro, s.r.o., Jozef Kornúc
- RIOL - Peter Mižák

Rómska komunita

Cigánska osada Jaruška vznikla približne pred 100 rokmi, 400 m za dedinou, na juhozápadnom okraji lesa Karna. Domček si na obecnom pozemku s povolením obce postavil cigánsky kováč Ján Demeter. Predtým žil v chatrči za mlynským potokom na pozemku najväčšieho úbrežského gazdu Jána Tomka (teraz je tam dom Jozefa Kornúca). Podľa pamätníkov pred 2. svetovou vojnou tvorili osadu Jaruška len 2 domčeky. V roku 1953 žilo v 6 domoch 53 Cigánov. V roku 1979 kúpili Rómovia (v roku 1972 ich cigánsky kongres premenov al z Cigánov na Rómov) v dedine prvé 3 domy.

V roku 1988 žilo v osade 61 a v dedine 48 Rómov. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa paradoxne prihlásilo k rómskej národnosti iba 5 osôb, pri sčítaní v roku 2011 už 192 osôb.

Dňa 21. februára 2008 v poludňajších hodinách vypukol požiar v jednej z chatrčí v rómskej osade. Požiar vznikol od plynového variča a rýchlo sa rozšíril na okolité chatrče, tvoriace komplex domu č. 261, pozostávajúci z pôvodného murovaného domu Júlie Gojdovej a chatrčí, pozliepaných z rôznych materiálov okolo domu. V čase požiaru malo trvalý pobyt v komplexe domu 55 obyvateľov, o prístrešie prišlo 40 Rómov, niektoré murované chatrče sa hasičom, zasahujúcim so 4 vozidlami podarilo zachrániť. V popoludňajších hodinách už zasadal krízový štáb, zvolaný starostom obce. Do večera sa podarilo zabezpečiť pre pohorelcov 40 lehátok a prikrývok do priestorov bývalého pohostinstva vedľa obecného 

úradu, ako aj stravovanie postihnutých. Napokon prenocovať do pripravených priestorov neprišiel nikto, všetkých dočasne prichýlili príbuzní v rodinných domoch v obci. Stravovanie pohorelcov obec zabezpečovala niekoľko týždňov, zorganizovala aj zbierku ošatenia, do ktorej občania ochotne prispeli.

Bývanie požiarom postihnutých rómskych rodín obec riešila za spolupráce s vládnou splnomocnenkyňou pre rómsku menšinu. Podarilo sa zabezpečiť financie na výrobu 12 zariadených 4-posteľových prenosných domčekov a jedného na hygienické potreby. Prvé 3 domčeky boli dovezené z Bardejova 19. júna a posledné koncom augusta, osadené boli pri prístupovej ceste na začiatku rómskej osady Jaruška. Do konca roka sa nepodarilo pripojiť nové domčeky na elektrickú sieť, ani na vodovod, no napriek tomu sa začiatkom nastupujúcej zimy pohorelci rozhodli do domčekov, vybavených pieckami na tuhé palivo nasťahovať. Začiatkom roka 2009 sa podarilo napojiť domčeky na elektrickú sieť a spoločný hygienický domček na vodovod.

Po roku 1991 sa začal zvyšovať počet rómskych obyvateľov v samotnej obci. Veľké množstvo neobývaných domov a ich nízke ceny prilákalo nových obyvateľov, vracajúcich sa z cudziny, najmä z Veľkej Británie. Ročne si z peňazí, získaných v cudzine, kúpili v Úbreži 2 – 4 neobývané domy, ktoré postupne zrekonštruovali, nasťahovali sa do nich a prihlásili sa k trvalého pobytu. Po komunálnych voľbách 2018 nové vedenie obce v rámci vypracovania materiálu „Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2024“ zistilo, že z 819 obyvateľov obce je 523 Rómov, čo predstavuje 63,86 % obyvateľov.